V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Zgłoszenie udziału

W celu zgłoszenia uczestnictwa w V Kongresie Afrykanistów Polskich prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty kongresowej, która będzie potwierdzeniem udziału w wydarzeniu.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z tytułem i abstraktem wystąpienia należy przesłać do 15 stycznia 2018 na adres biuro@kongresafrykanistyczny.pl.
 
Wysokość opłat kongresowych
  • Uczestnictwo z referatem: 300,- PLN (dla członków PTAfr: 250,- PLN),
  • Uczestnictwo bez referatu: 200,-PLN, 
  • Studenci (z referatami i bez referatów) – 150 PLN.
     
Opłatę kongresową należy wpłacić do 30 stycznia 2018 na konto Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
PKO BP SA XIV O/Warszawa
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345
 
W opłacie tej przewidziane jest wyżywienie (obiady i kolacje oraz przerwy kawowe) podczas trwania Kongresu, materiały kongresowe oraz koszty wydania publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów i śniadań.

Osoby, które nie zdążyły nadesłać na czas zgłoszeń na Kongres, prosimy o kontakt indywidualny (biuro@kongresafrykanistyczny.pl). 

Pobierz formularz zgłoszeniowy
 
ARCHIWUM

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi abstraktami oraz wykazem wystąpień z IV Kongresu Afrykanistów Polskich:

POBIERZ ABSTRAKTY REFERATÓW (stan z dnia 23.11.2015 r.)
POBIERZ WYKAZ WYSTĄPIEŃ