VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Zgłoszenia i opłaty

W celu zgłoszenia udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/gzE1aEBvXznzBmW3A
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 marca 2021 r. 
 
Po otrzymaniu przez Państwa informacji zwrotnej od Organizatorów z akceptacją propozycji Państwa wystąpienia, prosimy o terminowe uiszczenie opłaty kongresowej, która stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w Kongresie.

Opłata kongresowa
Wysokość opłaty kongresowej dla uczestników z referatem wynosi:
            100 PLN – opłata podstawowa
            50 PLN – opłata dla członków PTAfr, doktorantów i emerytów
            30 PLN – opłata dla studentów

Wpłaty należy dokonać do 20 marca 2021 r. na podany rachunek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345
z dopiskiem: „VI Kongres: imię i nazwisko uczestnika”