VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Zgłoszenia i opłaty

W celu zgłoszenia udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/yyr92z93
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 lutego 2020 r. 
 
Po otrzymaniu przez Państwa informacji zwrotnej od Organizatorów z akceptacją propozycji Państwa wystąpienia, prosimy o terminowe uiszczenie opłaty kongresowej, która stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w Kongresie.

Opłata kongresowa
Wysokość opłaty kongresowej dla uczestników z referatem wynosi 500 złotych
Opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, doktorantów, studentów oraz uczestników bez referatu wynosi 450 złotych .

W opłacie zawarte są: wyżywienie w trakcie obrad (dwa uroczyste bankiety, trzy obiady, przerwy kawowe), materiały konferencyjne dla uczestników, koncert muzyki afrykańskiej, wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej w wydawnictwie z I poziomu listy MNiSW.
Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wpłaty należy dokonać na podany rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Dane do przelewu opłaty kongresowej
Konto:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
98 1240 4722 1111 0000 4858 6669 
dopisek: „VI KAP: imię i nazwisko uczestnika” 
 
Opłatę kongresową należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r.