VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Ważne terminy


Data Informacje
29 lutego 2020 Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tinyurl.com/yyr92z93
najpóźniej
9 marca 2020
Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu
i potwierdzenie udziału w Kongresie
16 marca 2020
Ostateczny termin przelewu opłaty kongresowej na rachunek organizatorów
31 marca 2020
Ostateczny termin możliwości zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie i zwrotu opłaty kongresowej
21-23 maja 2020
Obrady VI Kongresu Afrykanistów Polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
30 września 2020
Termin przesłania artykułu naukowego do publikacji kongresowej