VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

V Kongres

V Kongres Afrykanistów Polskich odbył się 23–25 kwietnia 2018 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej 34. Organizatorami wydarzenia był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.
 

Kongres Afrykanistów Polskich od roku 2007 gromadzi specjalistów różnych dziedzin nauki (m.in. etnologów, archeologów, muzeologów, historyków sztuki, orientalistów, językoznawców, ekspertów od literatur afrykańskich, politologów, ekonomistów, misjologów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnie prowadzonych badań poświęconych tematyce afrykanistycznej.  Tematyka Kongresu objęła szeroko pojęte spektrum problemów: był interdyscyplinarnym wydarzeniem o charakterze przeglądowym.
 

Ponad 100 specjalistów od badań afrykańskich obradowało przez 3 dni konferencji. Kongresowi towarzyszyły wystawy, koncert oraz otwarte pokazy filmów w Kielcach we współpracy z Festiwalem AfryKamera.