VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Program

WTOREK
DZIEŃ 1 20 KWIETNIA 2021 (wtorek)

08.45 Otwarcie Kongresu
Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Robert Zydel
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej prof. Maciej Ząbek
 

 
09.00-10.15 - Sesja plenarna: (wystąpienie gości honorowych w języku angielskim)
09.00-09.30 - Prof. Hayder Ibrahim Ali
09.30-10.00 - Dr Federica Guazzini, Associate Professor of History & Institutions of Africa
10.00-10.30 – Dyskusja (prowadząca: Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł)

 
Prowadzi: Dariusz Skonieczko

Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Pawlik 
Prof. dr hab. Nina Pawlak, UW (Językowe świadectwa wspólnoty kulturowej Afryki Zachodniej).
Dr Patrycja Kozieł, IKŚiO PAN (Afrofuturyzm vs. afrykański futuryzm - przyszłość wyobrażona w twórczości Nnedi Okorafor).
Mgr Esther Makwin Ephraim, Jan Dlugosz University in Czestochowa, (Understanding the African Cultural Topoi used in Chinua Achebe’s Things Fall Apart (1958), Part One).
Dyskusja

 
Prowadzący: dr Nagmeldin Karamalla (sesja w  języku angielskim)
Prof. Abdu Mukhtar Musa, Dept. of Political Science, the Islamic University of Omdurman
Dr Salah Al Bander, International Association for Intelligence Education
Dr Mohamed Torshin, Politician and researcher in Sudanese and African affairs
Dyskusja

Prowadzący: Dr Eugeniusz Rzewuski 
Dr hab. Beata Wójtowicz UW (Instytucjonalne wsparcie dla rozwoju i rozpowszechnienia języka suahili).
Dr hab. Marek Pawełczak UW („Opowiem wam dokładnie”. Trzy opowieści o buncie akidy Mombasy i jego konsekwencjach)
Mgr Sebastian Żbik, doktorant UW, (Arabska prasa na Zanzibarze w latach 1911-1963. Najważniejsze tytuły, tematy i postacie).
Mgr Olga Pawlik, doktorantka UW, (Podstawy prawne legitymizacji medycyny tradycyjnej w Tanzanii)
Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.45-14.45 

Prowadząca: Prof. dr hab. Nina Pawlak
Prof. dr hab. Jacek Pawlik, UWM, (Wspomnienie niewolnictwa w tożsamości współczesnego Beninu).
Dr hab. Anna Niedźwiedź UJ (Chrześcijański ‘dress code’ i katolicka moda w Ghanie).
Mgr Patryk Zając, doktorant UW, (Tradycyjne hausańskie widowisko sportowe dambe).
Dyskusja

Prowadzący: Prof. dr  hab. Maciej Ząbek
Dr hab. Maciej Kurcz prof. UŚ ("Soba miniona" vs "Soba współczesna". Zmiana znaczenia pozostałości archeologicznych w Sudanie na przykładzie ruin średniowiecznej Soby).
Dr Mariusz Drzewiecki CAŚ UW (Polskie badania w Soba, stolicy średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan). 
Mgr Joanna Ciesielska CAŚ UW (Badania bioarcheologiczne zróżnicowania społeczno-kulturowego populacji Soba, stolicy królestwa Alwy).
Mgr Roksana Hajduga IKŚiO (Nie pogrzebane w piaskach pustyni - sudańskie tradycje budowlane na przestrzeni tysiącleci).
Dyskusja

Prowadząca: Dr hab. Beata Wójtowicz
Dr Eugeniusz Rzewuski, UW, (Genealogia i topogenia w suahilskich kronikach sułtanatu Tungi (Mozambik).
Dr hab. Joanna Bar, UP w Krakowie (Burundi 2005 - 2020 : piętnastolecie zmarnowanych szans?).
Weronika Kozłowska, studentka UW (Protesty w Malawi po wyborach w 2019 roku – początek formowania się społeczeństwa obywatelskiego?).
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Jacek Łapott prof. US
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, UAM (Diriyanke z Senegalu – „prawdziwy” afrykański wzór kobiecego piękna).
Dr hab. Adam Pomieciński, UAM (Rybacy z Casamance. Społeczno-kulturowy wymiar rybołówstwa rzemieślniczego wobec wyzwań globalizacji).
Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, UG (Prezydentura Adama Barrowa w Gambii – bilans czterech lat nowych rządów)
Dr hab. Sylwia Kulczyk prof. Ucz., UW (Czy turystów może być za mało? Społeczności lokalne w Nigrze wobec barier dla rozwoju turystyki).
Dyskusja
 

Prowadząca: Dr hab. Joanna Bar
Dr Jerzy Gilarowski prof. Uniw. Dar es-Salam (Zmiany klimatyczne w Tanzanii a konsekwencje dla rolnictwa)
Mgr Shepherd Mutsvara UP KEN w Krakowie (Refugee camps in East Africa: A curse of lost heritage and cultural identity)
Mgr Ada Górna, doktorantka UW (Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Kigali)
Mgr Elżbieta Wiejaczka, doktorantka UAM (Skutki migracji zarobkowych Masajów).
Dyskusja
 
ŚRODA
DZIEŃ 2 21 kwietnia (środa)

Sesja 4. A. 09.30-11.00 (równoległa)
Blok I: Afryka Zachodnia. Strefa Sudanu. Badania etnograficzne

Prowadzący: Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Dr hab. Jacek Łapott prof. US (Rytuał sigui w społeczności Dogonów z Mali).
Dr Lucjan Buchalik, Muzeum Miejskie w Żorach ("Turystyczny raj" czy "Smutek tropików" - przykład Sombów z Beninu).
Dyskusja
 
Prowadzący: Dr Eugeniusz Rzewuski
Mgr Décio Muianga, Eduardo Mondlane University, (Zambezi River boundary: the hunter-gatherers rock art signature in Cahora Bassa Dam (CBD), Tete Province, Mozambique)
Dr Krzysztof Górny, UW (Puste cokoły w Bissau. Pokolonialne losy portugalskich pomników kolonialnych w dawnej Gwinei Portugalskiej).
Dr hab. Renata Diaz-Szmidt, UW, (Polityczny wymiar twórczości angolskiego pisarza Jose Eduarda Agualusy).
Dyskusja

Prowadząca: Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Dr hab. Łukasz Jakubiak, UJ, (Prezydenckie i semiprezydenckie systemy rządów w Afryce frankofońskiej - przykład Nigru)
Mgr inż. arch. Marek Kulczyk, Refugio (Czyj jest ten kawałek sahelu. Prawo do dysponowania nieruchomościami w obliczu krytycznej zmiany).
Mgr Izabela Cywa (Wybory prezydencie w Republice Środkowoafrykańskiej jako narzędzie destabilizacji państwa)
Mgr Edyta Łubińska, doktorantka UW (Współcześni Zande. Życie w sercu Afryki w cieniu nieustających konfliktów. Obserwacje z terenu).
Dyskusja

Prowadzący: Dr Lucjan Buchalik
Prof. dr hab. Anna Barska, UO, (Fenomen zasłony w Tunezji. Safsari versus hidżab).
Dr hab. Oksana Voytyuk, Uniwersytet w Białymstoku (Nowe gazociągi jako element geopolitycznej rywalizacji Algierii i Maroko w Afryce).
Dr hab. Wiesław Lizak, UW (Międzynarodowe konsekwencje kryzysu libijskiego (2011-2021).
Dr Krzysztof  Olendzki amb. MSZ (Kilka refleksji na temat przyczyn rewolucji tunezyjskiej w jej dziesięciolecie).
Dyskusja
 

Prowadząca:  Dr hab. Renata Diaz-Szmidt 
Dr hab. Robert Piętek prof. ucz. (Podłe wino a kryzys wiary Alvaro III władcy Konga).
Mgr Aneta Kościanek, doktorantka (Atrybuty władzy monarszej Pedra V).
Beata Lechowicz (Obraz realnej rodziny polsko kongijskiej).
Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.00-14.00

Prowadzący: Prof. dr hab. Robert Kłosowicz 
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski UWM, („Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej wobec Republiki Południowej Afryki – założenia a praktyka”).
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, UW (Zagospodarowanie turystyczne geostanowisk w kontekście koncepcji przestrzeni turystycznej – przykłady z Afryki Południowej).
Dr hab. Andrzej Polus prof. UWr (Koncepcje sprawiedliwości redystrybutywnej w kontekście Republiki Południowej Afryki)
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Marek Pawełczak
Dr hab. Dominik Kopiński, UWr (Chińskie inwestycje zagraniczne i efekty spillover w Afryce).
Dr Marta Dębska, KA im. FM  (Aktywność Chin we współczesnej Afryce).
Dr Anna Cichecka, UWr (Relacje Unii Europejskiej i Afryki Subsaharyjskiej: nowe rozdanie).
Dyskusja

Prowadzący: Prof. dr hab. Maciej Ząbek
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, UW (Zmiana czy kontynuacja, czyli obecna sytuacja polityczna w Etiopii w perspektywie długiego trwania).
Dr hab. Degefe Kebe Gemechu UWM (Spór o kształt zmian ustroju politycznego w Etiopii po 2018 roku: proces wyborczy, oczekiwania społeczeństwa oraz przeszkody wewnętrzne i międzynarodowe).
Dr Krzysztof Błażewicz, badacz niezależny (Wojna w Tigray a reformy premiera Abiy Ahmeda),
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Andrzej Polus prof. UWr 
Dr hab. Karol Piasecki prof. US (Afrykanie w Ameryce Przedkolumbijskiej).
Dr Anna Paterek, KA im. FM, (W cieniu kolonialnej przeszłości – koncepcja rozliczenia niemieckiego kolonializmu na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema).
Mgr Tomasz Górecki, MM Żory (Sprytni krajowcy Kajzera. Niemieckie posiadłości zamorskie w ilustrowanej prasie popularnej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku).
Dyskusja

Prowadząca:  Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Dr Agata Frankowska (Kapitał społeczny i praktyki zdrowotne matek na obszarach wiejskich w Etiopii).
Dr Zuzanna Augustyniak UW (Etiopskiego mężczyzny portret własny – kwestionowanie modelu męskości etiopskiej a doświadczenie migracji).
Mgr Kinga Turkowska doktorantka UW, (Nigdy, przenigdy więcej - upamiętnienie okresu czerwonego terroru w Etiopii).
Dominik Masełbas, student UW (Stosunki etiopsko-sudańskie: od 1956 roku po konflikt graniczny w 2021 roku).
Dr Monika Wójciak, UAM (Kobiece narracje o Afryce. Na podstawie twórczości Hajoty, Ludwiki Ciechanowieckiej i Ady Wińczy)
Dyskusja

Prowadząca: Dr hab. Izabella Łęcka 
Dr hab. Renata Dulias prof. UŚ (Problemy ochrony przyrody w Afryce na przykładzie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO).
Dr hab. Małgorzata Durydiwka, prof. ucz. UW, Dr Katarzyna Duda-Gromada UW, Dr hab. Alina Zajadacz prof. UAM i Dr hab. Mirosław Mika prof. UJ, (Atrakcyjność turystyczna i organizacja ruchu turystycznego w parkach narodowych Rwandy).
Mgr Justyna Adamus UJ (Konflikt w relacji: człowiek-środowisko na przykładzie Nairobi i Parku Narodowego Nairobi).
Mgr Tomasz Kępski, UJ, (Problemy włączania społeczności lokalnych w łańcuch korzyści z rozwoju turystyki safari – przykład regionu Samburu (Kenia)).
Dyskusja

CZWARTEK
DZIEŃ 3 22 kwietnia 2021 (czwartek)

Prowadzący: Prof. dr hab. Jarosław Różański
dr hab. Wojciech Kluj prof. UKSW (Formalizacja języka malgaskiego w służbie rodzimej władzy w XIX w.).
dr hab. Kinga Lendzion („Bydło padnie, ale wiedza nigdy się nie wyczerpie” – czynniki kształtujące osiągnięcia edukacyjne malgaskich uczniów)
mgr Małgorzata Klein, doktorantka UW (Edukacja a jakość życia – obserwacje z Madagaskaru)
Dr Monika Wójciak, UAM (Kobiece narracje o Afryce. Na podstawie twórczości Hajoty, Ludwiki Ciechanowieckiej i Ady Wińczy)
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Jacek Łapott prof. US
Dr hab. Aneta Pawłowska prof. UŁ (Prolegomena do czeskiego kolekcjonerstwa artefaktów afrykańskich).
Dr hab. Małgorzata Szupejko, UW, (Obrazy Afryki w kolekcji pocztówek Adama Rybińskiego).
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska prof. UMK (Maski ludu Pende w zbiorach Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie).
Mgr Zofia Gralak, doktorantka UŁ (Sztuka współczesnego świata – przypadek Tanzanii).
Dyskusja
 
Dyskusja

Prowadząca:  Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Prof. dr hab. Maciej Ząbek UW ("Khat. Lubrykant społeczny Rogu Afryki").
Dr Wojciech Trojan wsp. IEiAK UW (Antropologia ładu finansowego Somalilandu).
Dr Krystyna Kamińska (wsp. IEiAK UW). Współczesny wieloaspektowy model edukacji w Dżibuti
Agata Bar, studentka UJ (Zmiany w dysfunkcyjności Dżibuti po 2016 roku)
Dyskusja

Prowadzący: Prof. dr hab. Jarosław Różański
mgr Albert Zięba, Stowarzyszenie Madagascar-Pologne, (Sorabe).
Milena Orlińka (studentka UW) (Początek epidemii Covid-19 na Madagaskarze - obserwacje z Fort Dauphin), 
Patryk Orliński (student UW) (Wizyta papieża Franciszka na Madagaskarze w 2019 roku - wybrane uwarunkowania społeczno-polityczne)
Dyskusja
 

Prowadzący: dr hab. Robert Piętek prof. ucz.
Dr Edward Janusz Jaremczuk (Sytuacja wewnętrzna Demokratycznej Republiki Konga, dwa lata po zwycięstwie Ferlixa Tshisekediego w wyborach prezydenckich z dnia 30 grudnia 2018 roku wyborów).
Mgr Łukasz Żądło, doktorant (Stosunki polityczne Angoli w latach 1975-2002 z państwami ościennymi i ich wpływ na system polityczny współczesnej Angoli).
Mgr Sebastian Teusz, nauczyciel (Juluis Eduard Teusz (1845-1912) odkrywca, botanik i plantator).
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Jacek Łapott prof. US
Dr inż. Arch. Anna Rynkowska-Sachse, Sopocka Szkoła Wyższa (Współczesna architektura centrum społecznego (community centre) na przykładzie wybranych obiektów z Afryki).
Dr Justyna Otwinowska, PME, (Od batiku po salony modowe. Przykłady inspiracji modowych w Afryce).
Mgr Dariusz Skoniecko, PME, (Kolekcja afrykańska PME – wystawa stała, kierunki rozwoju).
Dyskusja

Przerwa obiadowa 13.00-14.00


Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Pawlik 
Prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW (Relacje międzyreligijne w nauczaniu papieskim w Afryce)
Dr hab. Izabella Łęcka, UW, (Poziom empatii w stosunku do imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w dwuetapowym badaniu z udziałem studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2019).
Dr Ewelina Marta Mączka, UWM, (Próba kodyfikacji systemu niewolnictwa na przykładzie "Code noir")
Dr Małgorzata Kamecka, Uniw. w Białymstoku, („Afrykanie nie weszli do historii”. Uwagi o pamięci Afryki na marginesie lektury słów Nicolasa Sarkozy’ego).
Dyskusja

Prowadzący: Dr hab. Marek Pawełczak UW 
Dr hab. Marcin Brocki prof. UJ, (Oddolne systemy pomocy społecznej we współczesnym Zimbabwe).
Dr hab. Michał Leśniewski WH UW, (Choroby jako czynnik ekspansji europejskiej w Afryce Południowej).
Dr Piotr Cichocki, IEiAK UW (Od targowiska w Kumasi do rynku w Mzuzu. Etno-fikcyjne słuchowiska jako przykład etnografii współdzielonej).
Dyskusja

Prowadzący: Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr Jędrzej Czerep, PISM (Pastorzy mega-kościołów - duchowni, politycy, biznesmeni)
Mgr Mateusz Ciasnocha, InvestAfrica.pl (Abecadło biznesu w Afryce - doświadczenia
InvestAfrica.pl)
Dyskusja
 

Prowadzący: Prof. dr hab. Nina Pawlak, Prof. dr hab. Robert Kłosowicz, Prof. dr  hab. Ryszard Vorbrich, Prof. dr hab. Maciej Ząbek