V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Program

CZWARTEK
Archiwum: Program IV Kongresu DZIEŃ 1 26 listopada (czwartek)
10.00 Otwarcie Kongresu wystąpienia
Dr Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach
Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory
Andrzej Zabiegliński – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz – Wiceprzewodniczący PTAfr
10.15-11.30 Sesja plenarna
dr hab. prof. UWM Jacek Pawlik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Antropologia egzystencjalna w etnograficznych badaniach kreatywności
11.30 Otwarcie wystawy
Mirabilia afrykańskie z kolekcji Schlothauer-Wilhelm
12.30-14.00 Obrady w grupach

I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. US dr hab. Jacek Łapott
 • dr hab. Robert Piętek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Kongo wobec rywalizacji portugalsko-holenderskiej w I połowie XVII w
 • dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Poznaniu)
  Afrykańskie pasje Andrzeja Zająca
 • dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
  Uganda – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego

II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek
 • dr hab. Robert Kłosowicz (Uniwersytet Jagielloński),
  Relacje erytrejsko-etiopskie i ich wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki
 • dr hab. Jarosław Różański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Islam w Kamerunie Północnym w strukturach współczesnego państwa
   
 • mgr Sabina Brakoniecka
  Reforma islamu w północnej Nigerii – ugrupowania „’Yan Izala” i „Boko Haram” w perspektywie porównawczej
   
 • dr Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
  Afrykańskie chrześcijaństwo dziś. Od „wiary białego człowieka” do religii „autentycznie afrykańskiej” (na przykładzie katolicyzmu w Ghanie)
14.00-15.00 Obiad
Muzeum Miejskie, willa Haering, poziom -1
14.00-14.45 Wykład konwersatoryjny dla młodzieży licealnej
prof. dr hab. Jarosław Różański,
Obrzędy przejścia wśród północnokameruńskich Kirdi

15.00-16.30 Obrady w grupach

I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy:  Prof. UMK dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
 • dr Piotr Maliński (Uniwersytet Szczeciński)
  Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu)
 • mgr Joanna Mormul (Uniwersytet Jagielloński)
  Skala korupcji a problem dysfunkcyjności państwa we współczesnym Mozambiku
 • mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński)
  Tradycja i lokalne rozwiązania jako klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego Rwandy
 • mgr Anna Cichecka (Uniwersytet Wrocławski)
  Środowiska kobiece a neopatrymonialna kultura polityczna – przypadek Tanzanii
 

II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Dr hab. Robert Piętek
 • prof. Ryszard Vorbrich (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Ziomkowstwo – grupa pierwszego wyboru w przestrzeni rozwoju. Na przykładzie organizacji pozarządowych w Mali
 • dr hab. Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Benin jako obszar recepcji turystycznej – perspektywa użytkowników
 • mgr Krzysztof Rak (Uniwersytet Jagielloński)
  Możliwość zastosowania amerykańskiej szkoły archeologicznej na gruncie zachodnioafrykańskim
16.30-16.45 Przerwa kawowa
16.45-18.45 Obrady w grupach

I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 • dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)
  Pamięć Tanzańczyków o udżamaa. Dyskurs współczesny
 • dr Renata Diaz-Szmidt (Uniwersytet Warszawski)
  W poszukiwaniu wyznaczników narodowej koncepcji gwinejskości (ecuatoguineanidad)
 • dr hab. Małgorzata Szupejko
  Kamba – determinanty transformacji kultury. Zarys problematyki

II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
 • dr hab. Maciej Kurcz (Uniwersytet Śląski)
  Omdurman w obiektywie Brytyjczyków. O roli symbolicznej miasta afrykańskiego w okresie kolonializmu, z perspektywy archiwalnych fotografii
 • dr hab. prof. US Jacek Łapott (Uniwersytet Szczeciński)
  Tradycja oralna i jej miejsce w historii poznania kultur Afryki  Zachodniej
 • mgr Bogusław Franczyk
  Europejskie losy afrykańskiej wyspy – stacja na Mondoleh w źródłach historycznych
18.45-19.15 dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
Oprowadzanie po wystawie „Polskie poznawanie świata”
Prezentacja multimedialna „Historia kolekcji afrykańskiej w Żorach” 
19.30-20.00 Przejazd do Miasteczka Westernowego Twinpigs na kolację
20.00 Kolacja „Kongresowa”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Polskie poznawanie świata
Autor: dr Lucjan Buchalik

Mirabilia afrykańskie z kolekcji Schlothauer-Wilhelm
Autor: dr Lucjan Buchalik, Gustav Wilhelm

Prof. Zbigniew Dmochowski – badacz architektury wernakularnej Nigerii
Autorzy: dr hab. inż. arch., prof. PG Maria Jolanta Sołtysik i dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Współczesna architektura w krajobrazie Namibii (i RPA).
Badania terenowe 2013-2014

Autorzy: arch. arch. Anna i Jakub Sachse


-----------------------------------------------------------

POBIERZ PROGRAM
PIĄTEK
Archiwum: Program IV Kongresu DZIEŃ 2 27 listopada (piątek)
8.30-10.30 Obrady w grupach (przerwa wg uznania przewodniczącego)
 
I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 •  dr hab. GemechuDegefe (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Problemy migracyjne w Afryce w XXI wieku: konsekwencje i reakcja społeczności międzynarodowej
   
 • mgr Wioleta Gierszewska,
  Współczesne determinanty narodzin mitów politycznych w Afryce Subsaharyjskiej.
 • mgrAnna Bytyń-Buchajczyk
  Kwestia niepodległości Sudanu Południowego w sudańskiej prasie w przededniu referendum. The Citizen o potrzebie podziału
 
II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczący: Prof. UW dr hab. Wiesław Lizak
 •  mgr Tomasz Górecki (Muzeum Miejskie w Żorach)Azawad. Próba budowy państwa narodowego, czy nowy teren walki o kalifat. Omówienie sytuacji w północnym Mali w aspekcie tuareskich działańna rzecz niezależności oraz obecności Francji na tym terenie
   
 • dr Konrad Czernichowski
  Integracja polityczno-ekonomiczna w ramach Wspólnoty Gospodarczej i Monetarnej Afryki Środkowej (CEMAC)
   
 •  dr Edward Janusz Jaremczuk
  Prezydenci Demokratycznej Republiki Konga (1960-2013) –jednostka jako podmiot 
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 Obrady w grupach
 
I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczy: prof. dr hab. Robert Kłosowicz
 •  mgr Małgorzata Baka-Theis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Rola organizacji non-profit w kształtowaniu środowisk twórczych w Ghanie
 • dr Piotr Maliński (Uniwersytet Szczeciński)
  Leon Cienkowski (1822-1887) –pionier polskich badańsudanologicznych
   
 • dr hab. Krzysztof  Trzciński (Polska Akademia Nauk)
  Nigeryjska inżynieria polityczna i jej praktyczne owoce
 
II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczy: dr hab. Robert Pietek
 • dr hab. prof. UWM Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Polityka zagraniczna RPA i jej priorytety w zmieniającym sięśrodowisku międzynarodowym
   
 • dr Dominik Kopiński (Uniwersytet Wrocławski)
  Chińskie i amerykańskie inwestycje w sektorze naftowym w Afryce: analiza przewag konkurencyjnych.
   
 • dr hab. Michał Leśniewski (UniwersytetWarszawski)
  Konflikt Zulusko-Burski, 1838-1840. Kilka myśli na temat relacji między Burami i Afrykanami w kontekście  Wielkiego Treku
   
 • dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski)
  Ewolucja mechanizmów współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Afryce po zimnej wojnie
   
 • dr Stanisław Grodź (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Andrew F. Walls i jego wizja roli Afrykanów w przemianach współczesnego świat
13.00-14.00 Obiad
Muzeum Miejskie, willa Haering, poziom -1
 
13.00-13.45 Wykład konwersatoryjny dla młodzieży licealnej
dr hab. prof. US Jacek Łapott
Nowe oblicze Europy w kontekście aktualnych procesów migracyjnych
 
14.00-16.00 Obrady w grupach
 
I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczy: dr. hab. Małgorzata Szupejko
 • dr hab. Elżbieta Budakowska (Uniwersytet Warszawski)
  Propozycje najlepszych praktyk integracyjnych czarnoskórych afrykańskich imigrantów w Polsce, w świetle wypowiedzi post-transformacyjnej generacji studentów
   
 •  dr Kinga Lendzion (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Uczniowie zespołu szkółŚwiętego Piotra w Miandrivazo na Madagaskarze i ich aspiracje edukacyjne
   
 •  mgr Katarzyna Meissner (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Od a korodo do a dimbere. Postacie i praktyki pośredniczenia we współpracy rozwojowej wśród Kurumbów z Burkina Faso

II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczy: dr hab. Krzysztof Trzciński
 • dr Magdalena Brzezińska
  Drogi do Twierdzy Europy. Czary, amulety i migracje Afrykanów drogą morską 
   
 • dr hab. Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)
 • mgr Wojciech Tycholiz (Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Wrocław) Perspektywy wystąpienia zjawiska klątwy surowcowej w Ugandzie
   
 • prof. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
  Arabska Afryka po wydarzeniach rewolucyjnych. Bilans społeczno-polityczny
  i gospodarczy
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-18.15 Obrady w grupach
 
I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: dr hab. Michał Leśniewski
 • dr hab. Ewa Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski)
  Postkolonialne – transkolonialne. Czytanie Honwany w opowiadaniu Ondjakiego Nós chorámos pelo Cão Tinhoso
 • dr Magdalena Zdrada-Cok (Uniwersytet Śląski)
  Obraz współczesnej Algierii w intertekstualnej twórczości Mohameda Kacimiego i Kamela Daouda
   
 • dr hab. Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)
  Życie spisane Jana Józefa Rabearivelo (1903-1937)
 • mgr Ewa Prądzyńska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
  Święto Nyang Nyang w Bafoussam (Kamerun Zachodni) – od ceremonii inicjacji chłopców do festiwalu kulturowego


II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)
Przewodniczy: dr hab. Izabella Łęcka
 • mgr Dariusz Skonieczko (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
  Nacjonalizm kenijski – rola artystów
 • lic. Grzegorz Buchalik
  Sztuka etniczna/ludowa. Współczesne zmiany na przykładzie twórczości zachodnioafrykańskich brązowników
   
 • dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse (Sopocka Szkoła Wyższa)
 • mgr inż. arch. Jakub Sachse
  Współczesna architektura wpisana w naturalny krajobraz Namibii
 • dr Małgorzata Kądziela (Uniwersytet Śląski)
  Estetyka europejska wobec afrykańskich „koncepcji” zmysłów. Analiza przykładów
18.15-19.00 Zebranie Zarządu Głównego PTAfr / Zgromadzenie Walne
19.30-20.00 Przejście do restauracji na kolację
20.00 „Kolacja afrykanistów – wspomnień czar”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Polskie poznawanie świata
Autor: dr Lucjan Buchalik

Mirabilia afrykańskie z kolekcji Schlothauer-Wilhelm
Autor: dr Lucjan Buchalik, Gustav Wilhelm

Prof. Zbigniew Dmochowski – badacz architektury wernakularnej Nigerii
Autorzy: dr hab. inż. arch., prof. PG Maria Jolanta Sołtysik i dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Współczesna architektura w krajobrazie Namibii (i RPA).
Badania terenowe 2013-2014

Autorzy: arch. arch. Anna i Jakub Sachse


--------------------------------------------------------

POBIERZ PROGRAM
SOBOTA
Archiwum: Program IV Kongresu DZIEŃ 3 28 listopada (sobota)
9.00-11.15 Obrady w grupach (przerwa wg uznania przewodniczącego)
 
I GRUPA
sala konferencyjna (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. UŚ dr hab. Jacek Łapott
 • dr hab. Agnieszka Cieślikowa (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
  January Grzędziński w Maroku i o Maroku
 • mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran (Uniwersytet Warszawski)
  Problem odmienności w powieściach Shenaz Patel i Anandy Devi
   
 • lic. Maciej Grzelczyk (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Obecne wierzenia ludności Sandawe w procesie zrozumienia sztuki naskalnej
  z Kondoa w Tanzanii
 • mgr Jakub Kościółek (Uniwersytet Jagielloński)
  Kwestia prewencji ludobójstwa w Afryce w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki po zakończeniu Zimnej Wojny
   
 • dr Ewa Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
  Rwanda –obowiązek pamięci. Literatura wobec ludobójstwa
   
 • dr Eugeniusz Rzewuski
  Brazylijscy afrykaniści (komunikat)

II GRUPA
sala wystaw czasowych (Muzeum Miejskie, poziom -1)

Przewodniczy: Prof. UMK dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
 • ambasador Wojciech A. Jasiński
  Konstytucja Kenii 2010
 • mgr Jędrzej Czerep (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Domniemany sojusz Armii Bożego Oporu i fulańskich nomadów w Sudanie 
   
 • dr hab. Izabella Łęcka (Uniwersytet Warszawski)
  Człowiek w dystrykcie Kilolo w Tanzanii w świetle danych statystycznych i badań terenowych - perspektywa geograficzna
   
 • mgr Aleksandra Gutowska (Szkoła Nauk Społecznych przy IFIS PAN)
  Jak mieszkańcy Bwaise, największego slumsu Kampali, postrzegająodwiedzających?
   
 • mgr Klaudia Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
  Afrykańskie religie rodzime w Tanzanii. Współczesne praktyki i ich wpływ na Tanzańskie malarstwo Tinga tinga
   
 • Olga Pawlik (UW)
11.15-11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.30 Sesja plenarna
Podsumowanie Kongresu: prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Pożegnanie uczestników
12.30 Obiad
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Polskie poznawanie świata
Autor: dr Lucjan Buchalik

Mirabilia afrykańskie z kolekcji Schlothauer-Wilhelm
Autor: dr Lucjan Buchalik, Gustav Wilhelm

Prof. Zbigniew Dmochowski – badacz architektury wernakularnej Nigerii
Autorzy: dr hab. inż. arch., prof. PG Maria Jolanta Sołtysik i dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Współczesna architektura w krajobrazie Namibii (i RPA).
Badania terenowe 2013-2014

Autorzy: arch. arch. Anna i Jakub Sachse


-------------------------------------------------------------------

POBIERZ PROGRAM