V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Program

PONIEDZIAŁEK
DZIEŃ 1 23 kwietnia (poniedziałek)
Hotel Jodłowy Dwór, Hotel „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34
11.00 Słowo wstępne
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł (przewodnicząca PTAfr)
Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (dyrektor IEiAK, organizator kongresu)
Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski (dyrektor Narodowego Centrum Kultury/Instytut Socjologii UKSW)
11:30-12:45 Sesja plenarna (antropologia polityczna)
Prof. dr hab. Michał Tymowski (prof. emeritus UW), Historyk wobec metod antropologii politycznej
Dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin  (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Badania afrykańskie w antropologii politycznej
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Od koherentnej wspólnoty lokalnej do społeczeństwa wielokulturowego. Przegląd sytuacji badawczych z perspektywy antropologicznej
Prof. dr hab. Michał Tymowski (prof. emeritus UW), Podsumowanie
13.00-14.30 13.00-14.30 Obrady w grupach (III grupy równoległe)

I. grupa: Antropologia polityczna
Dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński, Badania afrykanistyczne G. Balandiera: Empiryzm, teoria, polityka
Dr hab. Maciej Ząbek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Prawo w obozach dla uchodźców w  Kenii. Paradoks uniwersalizmu praw człowieka
Dr Wojciech Trojan (Fundacja Aman), Xeer – prawo zwyczajowe Somalijczyków jako narzędzie międzynarodowego reżimu uchodźczego
Mgr Aleksandra Gutowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Od kultury ubóstwa do kultury slumsu. O życiu prekariuszy w kenijskim slumsie
Mgr Jędrzej Czerep (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Kultura polityczna Sudanu i Sudanu Południowego

II. grupa: Antropologia rzeczy, muzealnictwo
Dr hab. Anna  Nadolska-Styczyńska  (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UKM w Toruniu), Z badań nad kolekcją afrykanistyczną Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie
Zofia Gralak (Katedra Historii Sztuki UŁ), Nie taki diabeł straszny jak go „rzeźbią”, czyli jak warszawiacy odbierają sztukę artystów ludu Makonde
Mgr Katarzyna Podyma (Muzeum Miejskie w Żorach), Czy Afryce potrzebne są muzea? Refleksja muzeologiczna na przykładzie wybranych instytucji afrykańskich w kontekście doświadczeń europejskich i amerykańskich
Zuzanna Walkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Jak zostać krawcem? Kwestie rzemiosła i tożsamości w zakładach krawieckich Tanzanii?
 
III. grupa: Ekonomia i polityka
dr nauk politycznych, dr hab. nauk rolniczych Andrzej Gąsowski, Czy Afryka może się sama wyżywić?
Dr Konrad Czernichowski (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Polityka handlowa Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej
Mgr Emilia Bamwenda (Uniwersytet Wrocławski), Koncepcja industrializacji Tanzanii - czy rząd uczy się na błędach?
Joanna Modrzejewska-Leśniewska (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa), Indie w Afryce
Agnieszka Wiecha (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Rola rurociągu UTCOP w rozwoju sektora energetycznego Ugandy
14:30-15:30 Obiad
15:30-17:00 Obrady w grupach (III grupy równoległe)

IV. grupa: Antropologia kulturowa
Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Topika Afryki a pisarskie i podróżnicze praktyki Carla Gustava Junga
Dr Magdalena Brzezińska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański), Ile Europy widać w telefonie? Obraz emigracji a paradaksolny status afrykańskich migrantów
Dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ostatni prom na Nilu. Praktyki podróżne oraz przekraczanie rzeki w Sudanie północnym
Dr hab. prof. US Jacek Łapott (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), Społeczność Dogonów z Mali dziesięć lat przed kolejnym świętem sigui
Mgr Elżbieta Stańczyk, Polscy podróżnicy i badacze Afryki w pierwszej połowie XX wieku

V. grupa: Geografia, turystyka i środowisko
Dr Jerzy Gilarowski, prof. Mkwawa University College of Education (Tanzania), Rola lokalnych społeczności w rozwoju turystycznym południowej Tanzanii
Prof. dr hab. Andrzej  Kowalczyk, dr hab. Sylwia      Kulczyk (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji UW), Łączność walorów przyrodniczych i kulturowych jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki – przykłady z południowej i zachodniej Afryki
Mgr Krzysztof Górny (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Między przeszłością a teraźniejszością – współczesna przestrzeń miejska Prai (Republika Zielonego Przylądka)
Dr hab. Renata Dulias (Wydział Nauk o Ziemi UŚ), Środowisko przyrodnicze Rwandy wobec zróżnicowanej antropopresji
 
VI. grupa: Tradycje muzyczne Afryki
Dr Piotr Cichocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Dźwiękosfera wschodnioafrykańskich rytuałów religijnych a nowe technologie
Mgr Magdalena Bałajewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Wpływ wierzeń i duchowości afrykańskiej na amerykańskie środowisko jazzowe w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
Mgr Magdalena Białoborska (Centro de Estudos Internacionais - Instituto Universitário de Lisboa) Puíta kua tela. Osobliwa historia gatunku muzycznego z Wysp Świętego Tomasza i Książecej
Katarzyna Zychla (Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny UW), Być muzykiem w Tanzanii - Bongo Flava w perspektywie globalnej i lokalnej
17:15-18:45
17.15-18.45 Obrady w grupach (III grupy równoległe)
                       
VII. grupa: Archeologia i antropologia
Dr hab. prof. US Karol Piasecki (Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego), Holoceńskie przemiany struktury antropologicznej ludności Afryki
Dr Mariusz Drzewiecki (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Wiedza mieszkańców Górnej Nubii na temat dawnych budowli obronnych
Dr Piotr Maliński (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński), Zagrożenia bezpieczeństwa polskich zespołów badawczych w Sudanie w latach 2005-2018
Mgr Bogusław Franczyk (Instytut Archeologii UW), Nioniosi w badaniach etnoarcheologicznych
Mgr Krzysztof Rak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), mgr Bogusław Franczyk (Instytut Archeologii UW), Polskie badania archeologiczne w Burkina Faso - sprawozdanie z dwóch pierwszych sezonów badawczych
 
VIII. grupa: Politologia, Stosunki międzynarodowe
Dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych), Operacja Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)
Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii), Unia Europejska i Unia Afrykańska wspólnie na rzecz bezpieczniejszej przyszłości – priorytety, założenia, zobowiązania
Adam Filus (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Implementacja Agendy 2030 ONZ w państwach członkowskich Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC)
Amb. Wojciech A Jasiński (Instytut Afrykanistyczny), Kenia, Wybory 2017, wg. Konstytucji 2010
Mgr Łukasz Robak (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec Afryki Subsacharyjskiej. Wybrane aspekty
 
IX. grupa: Literatura Afryki
Prof. dr hab. Nina Pawlak (Katedra Języków i Kultur Afryki UW), Afrykanistyka w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Historyczne podziały i wspólne nowe wyzwania
Dr hab. Małgorzata Szupejko (Katedra Języków i Kultur Afryki UW), Refleksyjność pamięci kulturowej we współczesnych literaturach afrykańskich
Dr hab. Magdalena Zdrada-Cok (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki), Wojna z perspektywy dziecka w powieściach Ahmadou Kouroumy i Gaëla Faye’a
Mgr Patrycja Kozieł (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Zakład Współczesnych Kultur Azji i Afryki), Obraz działalności instytucji i stowarzyszeń literackich w Ghanie
mgr Patryk Zając (Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski), O przekazie uniwersalnym tekstów kultury na podstawie przysłów w języku hausa i polskim

19:00 Kolacja przy ognisku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Sudan. Zapomniana Afryka na starej pocztówce
Na wystawie zaprezentowano część bogatej kolekcji kartek pocztowych wybitnego etnologa i afrykanisty, znawcy koczowniczych ludów Sahary i Sudanu dra Adama Rybińskiego. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest ukazanie starych fotografii, które pojawiły się w formie kartek pocztowych. Wystawa wprowadza w świat Afryki, przedstawiając wybrane ludy nilockie z Sudanu Południowego oraz Kuszytów z północno-wschodniego Sudanu.

Misjonarz i etnolog, jeden z czołowych przedstawicieli szkoły kulturowo-historycznej ze Śląska o. Paul Joachim Schebesta SVD (1887-1967) - pionier badań wśród Pigmejów w Kongo
Wystawa przybliżająca postać niezwykłego badacza i misjonarza, jego metodę poznawania lokalnej kultury oraz wyniki badań.

Afryka etnologUW
Jacek Żukowski i Sławomir Krysik, Wystawa fotograficzna opowiada o wyprawach studentów etnografii KEiAK UW do Afryki w latach 80. XX wieku.

Technologie i zmysły. Obrazy tanzańskiego miasta
Piotr Cichocki, Agata Kuza, Katarzyna Zychla, Zuzanna Walkiewicz, Wystawa fotograficzna konfrontuje zakorzenione w kulturze masowej wyobrażenia o "afrykańskości" z rzeczywistością doby rozwoju technologii.

WTOREK
DZIEŃ 2 24 kwietnia (wtorek)
Klasztor na Świętym Krzyżu (Łysa Góra)
8:30-9:30 08.30-09.30 – Film o Szolcu-Rogozińskim Władysława Rybińskiego w hotelu „Jodłowy Dwór”
08.30-10.00 Obrady w grupach (II grupy równoległe)

X. grupa: Sztuka Afryki
Dr hab. Iwona Kraska-Szlenk (Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny UW), Metafora „Dyskurs to taniec” w kulturze suahili
Dr hab. Aneta Pawłowska prof. UŁ (Katedra Historii Sztuki UŁ), Pomiędzy Afryką a Europą - przypadek malarki Irmy Stern
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł (Katedra Języków i Kultur Afryki UW), Etiopskie malarstwo typu antika a formowanie się współczesnego narodu etiopskiego
Dr hab. prof. UW Izabella Zatorska (Instytut Romanistyki Wydział Neofilologii UW), XX-wieczny teatr malgaski (Rabearivelo, Rabemananjara, Rakotoson, Raharimanana)
 
XI. grupa: Religia, ideologia i polityka, panel prof. A. Żukowskiego
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie), Religia a polityka w Afryce Południowej – z kart przeszłości i współczesności
Dr hab. Degefe Kebede Gemechu (Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie), Zagraniczne bazy wojskowe w Rogu Afryki: napięcie i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa
Dr Edward Janusz Jaremczuk, Demokratyczna Republika Konga - dokąd zmierza prezydent Joseph Kabila?
Mgr Paulina Juszyńska (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych), Tureckie zaangażowanie w Afryce Subsaharyjskiej?
Emilia  Bamwenda (Uniwersytet Wrocławski), Transformacja ustrojowa Tanzanii - od jednopartyjnej hegemonii do pluralizmu politycznego
Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii), Gambijska strategia rozwoju państwa 2018-2021. Założenia a możliwość realizacji
10.15-11.45 Obrady w grupach (II grupy równoległe)

XII. grupa: Archeologia i historia
Dr Magdalena M. Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk), Dostojnicy z Gebel Adda – ubiór a tożsamość w ostatnim okresie trwania królestwa Makurii (XIII-XV wiek, Sudan)
Dr Piotr Maliński (Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński), Dawna i współczesna ceramika plemienia Ait Waryaghar (Beni Ouriaghel) z marokańskich gór Rif
Mgr Agnieszka Ryś (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk), Rekonstrukcja aktywności mieszkańców osady z Trzeciego Okresu Przejściowego w Tell el-Retaba w Egipcie na podstawie materiału archeologicznego
Mgr Maciej Wyżgoł (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Życie domostwa nubijskiego w okresie Fundż
 
XIII. grupa: antropologia kulturowa
Ks. dr hab. prof. UWM Jacek Jan Pawlik (Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Analiza sytuacyjna w badaniach afrykanistycznych
Dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Polityczna apolityczność Jeana Roucha. Film jako katalizator zmian
Dr Emília Bihariová    (Filozofická fakulta, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Univerzita sv. Cyrila a Metoda), How mobile are semi-nomadic Buradiga with mobile phones? A case study of Tanzanian pastoralists in a context of cultural transformation
Dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach), Kraj Dogonów – krajobraz post turystyczny
Agata Kuza (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Miedzy nowoczesnością, tradycją i zrównoważonym rozwojem – budowanie tożsamości turystycznej Iringi i regionu
12.00-13.15 Zwiedzanie klasztoru
13:15-14:00 Obiad w klasztorze
14.00-15:30 14.00-15.30 Obrady w grupach (II grupy równoległe)

XIV. grupa: Polityka społeczna
Dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski), Narracje poświęcone akcjom afirmacyjnym w Republice Południowej Afryki
Dr hab. Dominik Kopiński (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski), Polityka indygenizacji oraz Black Economic Empowerment w Zimbabwe: analiza i wnioski dla nowego rządu
Mgr Wojciech Tycholiz (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych), Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Przypadek Namibii
Dr Maria Marcińczuk (WNS, UG), Zaangażowanie wspólnoty w walce z wykluczeniem na przykładzie Chikuni w Zambii
Anna    Rynkowska-Sachse (Sopocka Szkoła Wyższa), Współczesna szkoła w Afryce. Potrzeby społeczności lokalnej a ich realizacja w projektach architektonicznych NGO
 
XV. grupa: Historia
Dr hab. prof. UW Michał Leśniewski (Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski), Od elementu scenografii do głównego przedmiotu badań. Afrykanie w historii Południowej Afryki. Szkic historiograficzny i nie tylko
Dr hab. prof. UW, Marek Pawełczak (Instytut Historyczny UW), Pieniądz na Zanzibarze w XIX w.
Dr Krystyna Kamińska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), Pokłosie wojny algierskiej 1954-1962, czyli skrywana tajemnica legalizacji pobytu „Harkis” i ich rodzin we Francji
Mgr Sebastian Żbik (Uniwersytet Warszawski), Wybrane przykłady zmiany kulturowej wśród omańskiej społeczności w Afryce Wschodniej w latach 1806-1856
Mgr Wioleta Gierszewska (Uniwersytet Gdański), Zespoły akt dotyczące Konga Belgijskiego w zbiorach Archiwum Afrykanistycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Belgii
15.45-17.15 Obrady w grupach (II grupy równoległe)

XVI. grupa: Politologia
Dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz (Uniwersytet Jagielloński), Kwestia Sahary Zachodniej w relacjach dyplomatycznych państw regionu
Dr Joanna Mormul (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński/ Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych), Kobiety w społeczeństwie Saharawi i ich rola w walce o niepodległość Sahary Zachodniej
Mgr Marta Kluszczyńska (Instytut Socjologii oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konstruowanie marokańskości w Saharze Zachodniej
Dr hab. prof. UP Joanna Bar (Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), System polityczny Tanzanii wobec wyzwań współczesności
 
XVII. grupa: Antropologia religii, Religioznawstwo, Misjologia
Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (UKSW), Islam, broń i niewolnicy – podstawy skuteczności Rabiha w środkowym Sudanie
Dr hab. Anna Niedźwiedź (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński), Zmarli pośród żywych. Innowacja i tradycja współczesnych ceremonii pogrzebowych w Ghanie
Dr Natalia Zawiejska (Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sieciowość i przynależność w angolskich kościołach pentekostalnych w Afryce i Europie
Mgr Olga Pawlik (Uniwersytet Warszawski), Witch doktorzy w Tanzanii – dwa portrety
dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa (Fundacja Harambi), Islam a konflikt w Darfurze

17:30-18:15 Koncert Buba Badje Kuyateh z Gambii – wirtuoza kory
19:00-20:00 Walne Zgromadzenie PTAfr (hotel „Jodłowy Dwór”)
20.00 Kolacja przy ognisku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Sudan. Zapomniana Afryka na starej pocztówce
Na wystawie zaprezentowano część bogatej kolekcji kartek pocztowych wybitnego etnologa i afrykanisty, znawcy koczowniczych ludów Sahary i Sudanu dra Adama Rybińskiego. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest ukazanie starych fotografii, które pojawiły się w formie kartek pocztowych. Wystawa wprowadza w świat Afryki, przedstawiając wybrane ludy nilockie z Sudanu Południowego oraz Kuszytów z północno-wschodniego Sudanu.

Misjonarz i etnolog, jeden z czołowych przedstawicieli szkoły kulturowo-historycznej ze Śląska o. Paul Joachim Schebesta SVD (1887-1967) - pionier badań wśród Pigmejów w Kongo
Wystawa przybliżająca postać niezwykłego badacza i misjonarza, jego metodę poznawania lokalnej kultury oraz wyniki badań.

Afryka etnologUW
Jacek Żukowski i Sławomir Krysik, Wystawa fotograficzna opowiada o wyprawach studentów etnografii KEiAK UW do Afryki w latach 80. XX wieku.

Technologie i zmysły. Obrazy tanzańskiego miasta
Piotr Cichocki, Agata Kuza, Katarzyna Zychla, Zuzanna Walkiewicz, Wystawa fotograficzna konfrontuje zakorzenione w kulturze masowej wyobrażenia o "afrykańskości" z rzeczywistością doby rozwoju technologii.

ŚRODA
DZIEŃ 3 25 kwietnia (środa)
Hotel „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34
9.00-11.15 XVIII. grupa: Historia
Dr hab. prof. UPH Robert Piętek (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach), Kimpa Vita – św. Antoni czy Matka afrykańskiej rewolucji
Mgr Aneta Kościanek (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach), Relacje katolicko - protestanckie w Kongo pod koniec XIX w.
Mgr Piotr Kruze (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Koncepcje ustroju politycznego niepodległej Gwinei Równikowej
 Mgr Katarzyna Mich (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Znaczenie kultu świętych w kształtowaniu tożsamości kulturowej chrześcijańskiej Nubii
XIX. grupa: Literatura Afryki, językoznawstwo
Dr Izabela Will (Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski), Odzwierciedlenie kultury Hausańczyków w gestach towarzyszących mowie
Dr Renata Díaz-Szmidt (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW), W stronę afrykanizacji tekstu – specyfika hiszpańskojęzycznej literatury Gwinei Równikowej
Dr Ewa Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), Postkolonialne dzieci francuskojęzycznej literatury afrykańskiej
Kamila Burchart (Wydział Polonistyki UJ), Żydowskie odpowiedzi na apartheid w literaturze litwackich imigrantów w Południowej Afryce na przykładzie Unter afrikaner zun [Pod afrykańskim słońcem] Morrisa Hoffmana
 
XX. grupa, Politologia, wojny i konflikty
Mgr Anna Bytyń-Buchajczyk (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne), Sudan Południowy – siedem lat niepodległości czy siedem lat walki o niepodległość?
Wiesława Bolimowska (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne), Afryka w polityce globalnej po 1960 roku. Refleksje obserwatora
Mgr Sabina Brakoniecka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Motywacje bojowników i zwolenników Boko Haram – walka o odnowę islamu czy ochrona własnych interesów?
Mgr Agnieszka Madys (Uniwersytet Szczeciński), Migracje młodych Afrykanów – na podstawie wywiadów prowadzonych w Mali, Burkina Faso i Beninie
Paweł  Karolczyk (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Prawa człowieka w post-konfliktowym Mali
11:45-12:30 11.45-12.30 Sesja plenarna, Podsumowanie kongresu
11:30-13:00 Film o Szolcu-Rogozińskim Władysława Rybińskiego i wykład konwersatoryjny dla młodzieży szkolnej
12:00-19:00 AFRYKAMERA (Kielce, Rynek 3, Muzeum Dialogu Kultur)

12.00 - ADAMA - Pokaz dla szkół połączony z warsztatami
15:00 - WALLAY, reż. Berni Goldblat, 2017, Kraje Produkcji: Francja, Burkina Faso
17:00 - FÈLICITÈ , reż. Alain Gomis, 2017, Kraje produkcji: Francja, Senegal, Niemcy, Liban

----------------------------------------------------------------------------------------------------
KONGRESOWI TOWARZYSZĄ WYSTAWY
Sudan. Zapomniana Afryka na starej pocztówce
Na wystawie zaprezentowano część bogatej kolekcji kartek pocztowych wybitnego etnologa i afrykanisty, znawcy koczowniczych ludów Sahary i Sudanu dra Adama Rybińskiego. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest ukazanie starych fotografii, które pojawiły się w formie kartek pocztowych. Wystawa wprowadza w świat Afryki, przedstawiając wybrane ludy nilockie z Sudanu Południowego oraz Kuszytów z północno-wschodniego Sudanu.

Misjonarz i etnolog, jeden z czołowych przedstawicieli szkoły kulturowo-historycznej ze Śląska o. Paul Joachim Schebesta SVD (1887-1967) - pionier badań wśród Pigmejów w Kongo
Wystawa przybliżająca postać niezwykłego badacza i misjonarza, jego metodę poznawania lokalnej kultury oraz wyniki badań.

Afryka etnologUW
Jacek Żukowski i Sławomir Krysik, Wystawa fotograficzna opowiada o wyprawach studentów etnografii KEiAK UW do Afryki w latach 80. XX wieku.

Technologie i zmysły. Obrazy tanzańskiego miasta
Piotr Cichocki, Agata Kuza, Katarzyna Zychla, Zuzanna Walkiewicz, Wystawa fotograficzna konfrontuje zakorzenione w kulturze masowej wyobrażenia o "afrykańskości" z rzeczywistością doby rozwoju technologii.