V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Prelegenci

      
mgr Magdalena Bałajewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Referat: Wpływ wierzeń i duchowości afrykańskiej na amerykańskie środowisko jazzowe w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
mgr Emilia Bamwenda, Uniwersytet Wrocławski

Referaty: Koncepcja industrializacji Tanzanii - czy rząd uczy się na błędach?, Transformacja ustrojowa Tanzanii - od jednopartyjnej hegemonii do pluralizmu politycznego
dr hab. prof. UP Joanna Bar, Instytut Polotologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Referat: System polityczny Tanzanii wobec wyzwań współczesności
mgr Magdalena Białoborska, Centro de Estudos Internacionais - Instituto Universitário de Lisboa

Referat: Puíta kua tela. Osobliwa historia gatunku muzycznego z Wysp Świętego Tomasza i Książecej
dr Emilia Bihariová, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Referat: How mobile are semi-nomadic Buradiga with mobile phones? A case study of Tanzanian pastoralists in a context of cultural transformation
Wiesława Bolimowska

Referat: Afryka w relacjach międzynarodowych
  mgr Sabina Brakoniecka, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Referat: Motywacje bojowników i zwolenników Boko Haram – walka o odnowę islamu czy ochrona własnych interesów?
dr Magdalena Brzezińska, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 

Referat: Ile Europy widać w telefonie? Obraz emigracji a paradoksalny status afrykańskich migrantów
dr Lucjan Buchalik, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach

Referat: Kraj Dogonów – krajobraz post turystyczny
Kamila Burchart, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Referat: Żydowskie odpowiedzi na apartheid w literaturze litwackich imigrantów w Południowej Afryce na przykładzie Unter afrikaner zun [Pod afrykańskim słońcem] Morrisa Hoffmana
mgr Anna Bytyń-Buchajczyk, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Referat:Sudan Południowy – siedem lat niepodległości czy siedem lat walki o niepodległość?
dr Piot Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Referat: Dźwiękosfera wschodnioafrykańskich rytuałów religijnych a nowe technologie
mgr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Referat: Kultura polityczna Sudanu i Sudanu Południowego

dr Konrad Czernichowski, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Referat: Polityka handlowa Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej
dr hab. Degefe Gemechu, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Referat: Zagraniczne bazy wojskowe w Rogu Afryki: napięcie i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa
dr Renata Diaz-Szmidt, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Referat: W stronę afrykanizacji tekstu – specyfika hiszpańskojęzycznej literatury Gwinei Równikowej
dr Mariusz Drzewiecki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Referat: Wiedza mieszkańców Górnej Nubii na temat dawnych budowli obronnych
dr  hab. Renata Dulias, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi 

Referat: Środowisko przyrodnicze Rwandy wobec zróżnicowanej antropopresji 
Adam Filus,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Referat: Implementacja Agendy 2030 ONZ w państwach członkowskich Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC)
mgr Bogusław Franczyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
Referat: Nioniosi w badaniach etnoarcheologicznych
dr nauk politycznych, dr hab. nauk rolniczych Andrzej Gąsowski 
Referat: Czy Afryka może się sama wyżywić?
mgr Wioleta Gierszewska, Uniwersytet Gdański

Referat: Zespoły akt dotyczące Konga Belgijskiego w zbiorach Archiwum Afrykanistycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Belgii
dr Jerzy Gilarowski, Mkwawa University College of Education (Tanzania)

Referat: Rola lokalnych społeczności w rozwoju turystycznym południowej Tanzanii

mgr Krzysztof Górny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Referat: Między przeszłością a teraźniejszością – współczesna przestrzeń miejska Prai (Republika Zielonego Przylądka)
Zofia Gralak, Uniwersytet Łódzki Katedra Historii Sztuki 

Referat: Nie taki diabeł straszny jak go „rzeźbią”, czyli jak warszawiacy odbierają sztukę artystów ludu Makonde
mgr Aleksandra Gutowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Referat: Od kultury ubóstwa do kultury slumsu. O życiu prekariuszy w kenijskim slumsie

dr Edward Janusz Jaremczuk

Referat: Demokratyczna Republika Konga - dokąd zmierza prezydent Joseph Kabila?
amb. Wojciech Jasiński, Instytut Afrykanistyczny

Referat: Kenia, Wybory 2017, wg. Konstytucji 2010
mgr Paulina Juszyńska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Nauki o Polityce

Referat: Tureckie zaangażowanie w Afryce Subsaharyjskiej
dr Ewa Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

Referat: Postkolonialne dzieci francuskojęzycznej literatury afrykańskiej
mgr Krystyna Danuta Kamińska, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski

Referat: Pokłosie wojny algierskiej 1954-1962, czyli skrywana tajemnica legalizacji pobytu „Harkis” i ich rodzin we Francji
Paweł Karolczyk, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Referat: Prawa człowieka w post-konfliktowym Mali
mgr Marta Kluszczyńska, Instytut Socjologii oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Referat: Konstruowanie marokańskości w Saharze Zachodniej
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz, Uniwersytet Jagielloński

Referat: Kwestia Sahary Zachodniej w relacjach dyplomatycznych państw regionu
 dr Dominik Kopiński, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych

Referat: Polityka indygenizacji oraz Black Economic Empowerment w Zimbabwe: analiza i wnioski dla nowego rządu
mgr Aneta Kościanek, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach

Referat: Relacje katolicko - protestanckie w Kongo pod koniec XIX w.
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Referat: Łączność walorów przyrodniczych i kulturowych jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki – przykłady z południowej i zachodniej Afryki
mgr Patrycja Kozieł, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Referat: Obraz działalności instytucji i stowarzyszeń literackich w Ghanie
dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Referat: Metafora „Dyskurs to taniec” w kulturze suahili
mgr Piotr Kruze, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Referat: Koncepcje ustroju politycznego niepodległej Gwinei Równikowej
dr hab. Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Referat: Łączność walorów przyrodniczych i kulturowych jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki – przykłady z południowej i zachodniej Afryki
dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz, Uniwersytet Śląski

Referat: Ostatni prom na Nilu. Praktyki podróżne oraz przekraczanie rzeki w Sudanie północnym
Agata Kuza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 

Referat: Między nowoczesnością, tradycją i zrównoważonym rozwojem - budowanie tożsamości turystycznej Iringi i regionu
dr hab. Michał Leśniewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

Referat: Od elementu scenografii do głównego przedmiotu badań. Afrykanie w historii Południowej Afryki. Szkic historiograficzny i nie tylko
dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych

Referat: Operacja Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)
dr hab. prof. US Jacek Łapott, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Referat: Społeczność Dogon z Mali 10 lat przed kolejnym świętem sigui
mgr Agnieszka Madys, Uniwersytet Szczeciński

Referat: Migracje młodych Afrykanów – na podstawie wywiadów prowadzonych w Mali, Burkina Faso i Beninie
dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Referat: Badania afrykańskie w antropologii politycznej
dr Piotr Maliński, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

Referaty: Zagrożenia bezpieczeństwa polskich zespołów badawczych w Sudanie w latach 2005-2018, Dawna i współczesna ceramika plemienia Ait Waryaghar (Beni Ouriaghel) z marokańskich gór Rif
dr Maria Marcińczuk, WNS UG

Referat: Zaangażowanie wspólnoty w walce z wykluczeniem na przykładzie Chikuni w Zambii
mgr Katarzyna Mich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Referat: Znaczenie kultu świętych w kształtowaniu tożsamości kulturowej chrześcijańskiej Nubii
dr hab. prof. SGH Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa

Referat: Indie w Afryce
dr Joanna Mormul, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Referat: Kobiety w społeczeństwie Saharawi i ich rola w walce o niepodległość Sahary Zachodniej

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Referat: Z badań nad kolekcją afrykanistyczną Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie

dr hab. Anna Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Referat: Zmarli pośród żywych. Innowacja i tradycja współczesnych ceremonii pogrzebowych w Ghanie

dr hab. Marek Pawełczak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

Referat: Pieniądz na Zanzibarze w XIX w.
prof. dr hab. Nina Pawlak, Uniwersytet Warszawski

Referat: Afrykanistyka w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Historyczne podziały i wspólne nowe wyzwania
ks. prof. UWM dr hab. Jacek Pawlik,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Referat: Analiza sytuacyjna w badaniach afrykanistycznych
mgr Olga Pawlik, Uniwersytet Warszawski

Referat: Witch doktorzy w Tanzanii – dwa portrety 
dr hab.  Aneta Pawłowska prof. UŁ Katedra Historii Sztuki, Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: Pomiędzy Afryką a Europą - przypadek malarki Irmy Stern
dr hab. prof. US Karol Piasecki,  Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Referat: Holoceńskie przemiany struktury antropologicznej ludności Afryki
dr hab. prof. UPH Robert Piętek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Referat: Kimpa Vita – św. Antoni czy Matka afrykańskiej rewolucji
mgr Sara Piwowarska, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Referat: Rola Unii Afrykańskiej w zwalczaniu konfliktów zbrojnych w Afryce w XXI wieku
mgr Katarzyna Podyma, Muzeum Miejskie w Żorach

Referat: Czy Afryce potrzebne są muzea? Refleksja muzeologiczna na przykładzie wybranych instytucji afrykańskich w kontekście doświadczeń europejskich i amerykańskich
dr hab. Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych

Referat: Narracje poświęcone akcjom afirmacyjnym w Republice Południowej Afryki 
prof. dr hab. Adam Pomieciński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Referat: Badania afrykanistyczne G. Balandiera: Empiryzm, teoria, polityka
mgr Krzysztof Rak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii

Referat: Polskie badania archeologiczne w Burkina Faso - sprawozdanie z dwóch pierwszych sezonów badawczych

mgr Łukasz Robak, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Referat: Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec Afryki Subsacharyjskiej. Wybrane aspekty

prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny

Referat: Islam, broń i niewolnicy – podstawy skuteczności Rabiha w środkowym Sudanie
dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, Uniwersytet Warszawski, Instytut Języków i Kultur Afryki

Referat: Etiopskie malarstwo typu antika a formowanie się współczesnego narodu etiopskiego
dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse, Sopocka Szkoła Wyższa

Referat: Współczesna szkoła w Afryce. Potrzeby społeczności lokalnej a ich realizacja w projektach architektonicznych NGO
mgr Agnieszka Ryś,  Instytut Kultur Śródziemnorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Referat: Rekonstrukcja aktywności mieszkańców osady z Trzeciego Okresu Przejściowego w Tell el-Retaba w Egipcie na podstawie materiału archeologicznego
 

dr hab. Sławomir Sikora, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Referat: Polityczna apolityczność Jeana Roucha. Film jako katalizator zmian 
mgr Elżbieta Stańczyk

Referat: Polscy podróżnicy i badacze Afryki w pierwszej połowie XX wieku
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii

Referat: Unia Europejska i Unia Afrykańska wspólnie na rzecz bezpieczniejszej przyszłości – priorytety, założenia, zobowiązania
dr hab. Małgorzata Szupejko, Katedra Języków i Kultur Afryki UW

Referat: Refleksyjność pamięci kulturowej we współczesnych literaturach afrykańskich
mgr Joanna Trela, Uniwersytet Szczeciński

Referat: LRA: mission unaccomplished

dr Wojciech Tojan, Fundacja Aman

Referat: Xeer – prawo zwyczajowe Somalijczyków jako narzędzie międzynarodowego reżimu uchodźczego

mgr Wojciech Tycholiz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Referat: Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Przypadek Namibii
prof. dr hab. Michał Tymowski, Uniwersytet Warszawski

Referat: Historyk wobec metod antropologii politycznej
 dr hab. prof. Ryszard Vorbrich, Instytut Etnologii i  Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Referat: Od koherentnej wspólnoty lokalnej do społeczeństwa wielokulturowego. Przegląd sytuacji badawczych z perspektywy antropologicznej

Zuzanna Walkiewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Referat: Jak zostać krawcem? Kwestie rzemiosła i tożsamości w zakładach krawieckich Tanzanii
Agnieszka Wiecha, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Referat: Rola rurociągu UTCOP w rozwoju sektora energetycznego Ugandy
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Referat: Topika Afryki a pisarskie i podróżnicze praktyki Carla Gustava Junga
dr Izabela Will, Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski

Referat: Odzwierciedlenie kultury Hausańczyków w gestach towarzyszących mowie
dr Magdalena M. Woźniak, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Referat: Dostojnicy z Gebel Adda – ubiór a tożsamość w ostatnim okresie trwania królestwa Makurii (XIII-XV wiek, Sudan)
mgr Maciej Wyżgoł, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Referat: Życie domostwa nubijskiego w okresie Fundż
mgr Patryk Zając, Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Referat: O przekazie uniwersalnym tekstów kultury na podstawie przysłów w języku hausa i polskim
dr hab. prof. UW Izabella Zatorska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki

Referat: XX-wieczny teatr malgaski (Rabearivelo, Rabemananjara, Rakotoson, Raharimanana)
dr Natalia Zawiejskia, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Referat: Sieciowość i przynależność w angolskich kościołach pentekostalnych w Afryce i Europie
dr hab. prof. UW Maciej Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Referat: Prawo w obozach dla uchodźców w  Kenii. Paradoks uniwersalizmu praw człowieka
dr Magdalena Zdrada-Cok, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Referat: Wojna z perspektywy dziecka w powieściach Ahmadou Kouroumy i Gaëla Faye’a
Katarzyna Zychla, Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Referat: Być muzykiem w Tanzanii - Bongo Flava w perspektywie globalnej i lokalnej
mgr Sebastian Żbik, Uniwersytet Warszawski

Referat: Wybrane przykłady zmiany kulturowej wśród omańskiej społeczności w Afryce Wschodniej w latach 1806-1856
prof. Arkadiusz Żukowski, UWM, Instytut Nauk Politycznych

Referat: Religia a polityka w Afryce Południowej – z kart przeszłości i współczesności