V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Prelegenci

WYKAZ PRELEGENTÓW V Kongresu Afrykanistów Polskich pojawi się w późniejszym terminie.
 

WYKAZ PRELEGENTÓW IV Kongresu Afrykanistów Polskich
    
mgr Małgorzata Baka-Theis, Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu

Asystent w Zakładzie Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Realizowana praca doktorska pt. "Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej" pod kierunkiem dr. hab. Tomasza de Rosset, prof. UMK. Zainteresowania badawcze: kolekcjonerstwo afrykanistyczne w Polsce i na świecie, sztuka i kultury Afryki i ich recepcja w euroamerykańskim kręgu kulturowym, współczesna sztuka afrykańska, historia kolekcjonerstwa i muzeologia.
   dr hab. Anna Barska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

Socjolożka i antropolożka kultury, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Antropologii i Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się statusem kobiet w krajach Maghrebu, wielokulturowością, transkulturowością i problematyką związaną z ciałem. W krajach Maghrebu spędziła 7 lat, prowadząc badania dotyczące m.in. stylu życia, sytuacji kulturowej i społecznej. Opublikowała m. in. Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym (1994), Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku (1998), Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności (2012).
dr Tomasz Bichta, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Politologii

  mgr Sabina Brakoniecka, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Afrykanistka. Doktorantka Wydziału Orientalistycznego UW oraz asystent w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Pracownik redakcji kilku czasopism naukowych, autorka książki „W trosce o czystość wiary. Północnonigeryjski ruch ‘Yan Izala a fundamentalistyczna myśl muzułmańska” oraz artykułów naukowych i publicystycznych. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się koncepcją reformy islamu według północnonigeryjskiej organizacji islamu walczącego, znanej powszechnie jako Boko Haram.
dr Magdalena Brzezińska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Etnolog, antropolog kulturowy, afrykanistka. Od 2016 r. wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Kierownik Projektu Migracje Afrykanów do Europy – motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei-Bissau (laureatka konkursu SONATA 9, NCN). Zajmuje się postrzeganiem zachodniego świata przez Afrykanów w kontekście globalizacji, kondycji postkolonialnej i oddziaływania dyskursu rozwoju, zwłaszcza ich dążeniami, przekonaniami, a także wierzeniami religijno-magicznymi związanymi z migracją do Europy. Napisała pracę doktorską na ten temat, na podstawie badań terenowych w Gwinei Bissau, i obroniła ją na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku – publikacja książki planowana jest przez wydawnictwo PTL na rok 2016. W pracy magisterskiej analizowała wierzenia religijno-magiczne mieszkańców Gwinei Bissau. Jest autorką kilku artykułów oraz książki „Kontrakt z duchami”. Czary i religia w Gwinei Bissau, opublikowanej w r. 2014. Zrealizowała dwukrotne długotrwałe badania terenowe w Gwinei Bissau (2002 i 2010-2011) oraz  badanie w Nepalu (2011) i wśród imigrantów w Polsce (2009–2010). Jej zainteresowania naukowe obejmują również kulturowe konstruowanie płci oraz antropologię tańca, co wiąże się z jej wcześniejszym wykształceniem: ukończyła Wydział Tańca i Sztuk Teatralnych na University of Birmingham w Wielkiej Brytanii (2001).
lic. Grzegorz Buchalik, student Uniwersytetu Śląskiego

Student historii (spec. archiwalna) w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim. Obronił licencjat z etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2014). Brał udział w wyprawie etnologicznej "Tamberma 2012" do Burkina Faso, Togo i Beninu. Ukończył 2 staże w instytucjach francuskich: Écomusée de la Communauté Le Creusot Montceau-les-Mines (2014) oraz Archives départementales de la Côte-d'Or (2015). 

dr Lucjan Buchalik, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach

Etnolog, afrykanista, absolwent UWr, (2008) stopień doktora na UAM w Poznaniu; dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach; (od 2003) prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej (Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, aktualnie z zakresu antropologii turystyki; autor książek: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze fachowej.
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska, Uniwersytet Warszawski

Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii uzyskała w 1989 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku członek międzynarodowego zespołu eksperckiego Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa – CLEPUL w ramach Fundação para a Ciencia e Tecnologia. Członek Editorial Board międzynarodowego periodyku naukowego Aceh International Journal of Social Sciences (AIJSS), wydawanego przez Syiah Kuala University w Indonezji. Ponadto członek Concelho Editorial de Ciëncias Humanas Méritos Editora, wydawnictwa naukowego w Passo Fundo, Brazylia. Prowadzi badania dotyczące procesów migracyjnych, etniczności i post-imigracyjnych pokoleń występujących w różnych regionach świata.
mgr Anna Bytyń-Buchajczyk
Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.  Badania terenowe w Afryce: w Sudanie (2009 r. i 2010 r.) oraz w Afryce Zachodniej (w 2009 r. Burkina Faso i Mali oraz w 2011 r. Ghana). Zainteresowania badawcze: uchodźcy wewnętrzni w Sudanie, historia Sudanu, historia fortyfikacji w Afryce Zachodniej. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.
mgr Anna Cichecka, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i współpracownik PCSA. Magister stosunków międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Odbyła szereg wyjazdów studyjnych do krajów Afryki Wschodniej, Północnej i Południowej, podczas których zdobyła nowe doświadczenie i wiedzę. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki praw kobiet i ich wpływu na przemiany społeczno-polityczne w państwie oraz wokół dostępu do edukacji i szkolnictwa   w krajach afrykańskich. 
dr hab. Agnieszka Cieślikowa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

mgr Jędrzej Czerep, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 


 
 
 
 
dr Konrad Czernichowski, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) we Wrocławiu (2004), doktor nauk ekonomicznych (2008). W latach 2004-2012 prowadził wykłady i ćwiczenia w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2012 kierował wrocławskim ośrodkiem Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” (www.maitri.pl), a od 2014 r. kieruje jego lubelskim ośrodkiem. Autor książek Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy współpracy, instytucje oraz (wraz z D. Kopińskim i A. Polusem) Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany. Publikuje w dwumiesięczniku „My a Trzeci Świat”.
 
dr hab. Degefe Gemechu, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

 dr Renata Diaz-Szmidt, Uniwersytet Warszawski

Dr Renata Díaz-Szmidt jest adiunktem w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW oraz w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS. Zajmuje się literaturą i kulturą krajów afrykańskich języka portugalskiego (zwłaszcza Mozambiku i Angoli) oraz literaturą i kulturą jedynego hiszpańskojęzycznego kraju Afryki – Gwinei Równikowej. Interesują ją badania prowadzone z perspektywy studiów postkolonialnych. Przebywała na stypendiach naukowych w Lizbonie i w Santiago de Compostela. Wykładała na Wydziale Tłumaczeń na Uniwersytecie w Grenadzie. Odbyła podróże badawcze do Mozambiku i Kamerunu. Należy do Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (PTAfr) oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (A. I. L). Opublikowała książkę Muthiana orera, onroa vayi? Dokąd idziesz piękna kobieto? – przemiany tożsamości kobiecej w powieściach mozambickiej pisarki Pauliny Chiziane (2010). Jest współredaktorką książek o literaturach afrykańskich: Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki XX i XXI wieku (2012) oraz Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych (2015), a także sekretarzem redakcji pisma PTAfr „Afryka”.
 
mgr Bogusław Franczyk
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Archeologia (temat pracy magisterskiej: Transsaharyjskie kontakty kulturowe w Zachodniej Afryce na przestrzeni VII – XVIw.AD). Obecnie student pierwszego roku studiów magisterskich na instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (UW). Współtwórca wystawy czasowej „Wiwat Polonia! Ślady Polaków w Afryce” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemu średniowiecznej i nowożytnej wymiany handlowej, tworzenia się granic politycznych oraz szeroko pojętej archeologii obszarów miejskich i stanowisk obronnych.
mgr Wioleta Gierszewska, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Tomasz Górecki,  Muzeum Miejskie w Żorach

Politolog. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Ważniejsze publikacje: Insygnia miasta ŻoryKsiążęta Górnego Śląska (wraz z Marcinem Wieczorkiem), Górny Śląsk w Średniowieczu. Mapa historyczno-poglądowa, Historia miasta ogniem znaczona, 4 czerwca – 20 lat później. Redaktor (wraz z Lucjanem Buchalikiem) „Leksykonu Żorskiego” Członek kolegium redakcyjnego „Kalendarza Żorskiego”, Uczestnik wyprawy „Ossendowski 2013”  do Mali i Gwinei.
dr Stanisław Grodź, Katedra Religioznawstwa i Misjologii KUL

 

lic. Maciej Grzelczyk, doktorant Instytutu Religioznawstwa UJ w Krakowie

Maciej Grzelczyk – doktorant w Instytucie Religioznawstwa UJ w Krakowie. Kierownik projektu „Sztuka naskalna w rejonie Kondoa w Tanzanii. Perspektywa archeologiczno-etnologiczna” realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach programu „Diamentowy Grant” finansowanego ze środków MNiSW.
mgr Aleksandra Gutowska, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN

Afrykanistka, politolog i socjolog, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Studiowała także w INALCO w Paryżu, a także ukończyła studia podyplomowe: Development Cooperation Policy and Management w SWPS w Warszawie. Od 2007 roku realizuje (od 2009 roku głównie w ramach Fundacji „Kultury Świata” – którą założyła i jest jej prezeską zarządu) projekty rozwojowe w krajach Afryki Subsaharyjskiej (Kenia, Tanzania, Senegal, Kamerun, Uganda), Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (Kambodża, Mjanma, Indie), a także Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna).
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antropologii turystyki, antropologii doświadczenia, kwestii zaangażowania w antropologii, a także problematyki badań terenowych (metodologia i etyka). Od 2014 roku prowadzi badania etnograficzne wycieczek po Kiberze, uważanej za największy slums, stolicy Kenii, Nairobi, o których przygotowuje rozprawę doktorską. 

dr Edward Janusz Jaremczuk

ambasador Wojciech A. Jasiński, Przewodniczący Rady Instytutu Afrykańskiego
Wykształcenie: Szkoła Główna Służby Zagranicznej w Warszawie (SGSZ),
Wydział Dyplomatyczno-Konsularny, 1956-61. Magister.
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze; unie celne i strefy wolnego handlu.
Uniwersytecki Instytut Studiów Międzynarodowych w Genewie, 1967-68 (Graduate Institute of International Studies).

Praca zawodowa:
- 1961-64 - Centrala Handlu Zagranicznego „Metalexport”, Biuro Obrabiarek; Handlowiec;
Praktyka m.in. w Coventry Gauge & Tool Co. Ltd.; „Cegielski”; Targi i Wystawy
- 1964-65 – Delegacja Polski do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach, w Laosie i Kambodży – po 6 miesięcy - (Commission Internationale de Controle, CIC, Polska, Indie, Kanada); Sekretarz; Tłumacz
- 1966-67 - MSZ, Departament Międzynarodowych Organizacji (DMO)
- 1967-68 - Staż w Sekretariacie Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) w Genewie
- 1969-71 - Siły Pokojowe ONZ na Cyprze (UN Force in Cyprus, UNFICYP, Biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ)
- 1972 – 77 – MSZ, DMO, w Warszawie; głównie problematyka pomocy rozwojowej ONZ (UNDP, FAO, ILO, IAEA, in.). Programy i projekty krajowe, regionalne i globalne.
- 1977 – 84 – Centrala UNDP w Nowym Jorku, Regionalne Biuro Krajów Arabskich
- 1984 – 86 – I-szy Z-ca Przedst.-Koordynatora ONZ/UNDP (Res.Rep.) w Afganistanie
- 1986 – 94 – MSZ, Departament Systemu NZ i Problemów Globalnych;
- 1991 – Wiceprezydent Rady Zarządzającej UNDP (Nowy Jork, Genewa)
- 1994 - 99 – Radca Ambasady RP w Nairobi, Z-ca St. Przedst. RP przy UNEP i UN-Habitat; 1998-99 - Sprawozdawca Komitetu Stałych Przedstawicieli (CPR) przy UNEP
- 2000-2002 – MSZ, Dep. ds. ekon.-społecznych ONZ (DESONZ); p.o. Dyr. Dep.(2001) 
- 2002-2007 - Ambasador RP w Kenii z kompetencją na Ugandę, Burundi, Ruandę, Madagaskar, Mauritius, Seszele; St. Przedst. RP przy UNEP (Program Środowiska NZ) i UN-Habitat (Program Osiedli Ludzkich NZ) w Nairobi. Przewodniczący Komitetu St. Przedstawicieli (CPR) przy UN-Habitat (2004-5).

- Od 1.11.2007 r. na emeryturze. Członek Grupy Refleksyjnej przy ministrze  SZ RP
- Członek Kenijsko-Polskiego Forum (KPF); Tow. Przyjaciół 4 Kontynentów (TP4K)
- Przewodniczący Rady Instytutu Afrykańskiego, od 2008 Redaktor Kronik IA, od 2009 r.
- Członek Polskiej Anteny AEFJN (Sieci Wiary i Sprawiedliwości Afryka-Europa), 2008
-  Konsultant KSAP (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej) w Warszawie

Języki obce: angielski, francuski, rosyjski
dr Ewa Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Romanistka, literaturoznawca, dydaktyk. Prowadzi zajęcia z literatury, kultury i historii Francji i frankofonii oraz seminarium dyplomowe. Jest autorką kilkunastu publikacji poświęconych literaturze francuskiej i francuskojęzycznej oraz dydaktyce języka francuskiego jako obcego. Od kilku lat uczyniła zdecydowany zwrot ku literaturom krajów Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Prowadziła ogólnouniwersytecki wykład „Afryka po francusku – kraje, kultura, obyczaje” oraz warsztaty poświęcone Afryce francuskojęzycznej dla uczniów liceów. Interesuje się również, nieformalnie, twórczością muzyków afrykańskich, takich jak Salif Keïta, Tiken Jah Fakoly i Didier Awadi. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą afrykańskiej francuskojęzycznej literaturze zaangażowanej.
Dr Małgorzata Kądziela, Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Historyk stosunków międzynarodowych, afrykanista, Kierownik Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej, państwach upadłych/dysfunkcyjnych, historii USA oraz epoce napoleońskiej. Prowadził badania terenowe w Afryce Środkowej i Wschodniej (m. in. w Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Etiopii, Somalii, Kenii i Erytrei). Obecnie kieruje projektem badawczym Erytrea i jej destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w  Rogu Afryki, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.


 dr Dominik Kopiński, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych

mgr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Międzykulturowych

dr hab. Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów

Geograf i ekolog krajobrazu. Studiowała i pracuje na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. w zakładzie Geografii Turyzmu i  Rekreacji.
Specjalizuje się w badaniu relacji między człowiekiem a przyrodą, w tym analizie struktury krajobrazu oraz ocenie potencjału przyrodniczego i stopnia jego wykorzystania. Prowadziła badania i obserwacje terenowe w wielu strefach krajobrazowych. W Afryce najsilniej związana z Sahelem.
dr hab. Maciej Kurcz, Zakład Etnologii i Geografii Kultury, Uniwersytet Śląski

dr Kinga Lendzion, Instytut Socjologii UKSW

dr hab. Michał Leśniewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych

dr hab. prof. US Jacek Łapott, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Izabella Łęcka, Uniwersytet Warszawski, Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

mgr Edyta Łubińska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Międzykulturowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

dr hab. prof. UW Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”

Ewa Łukaszyk, dr hab. prof. UW (ur. 1972), literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury; romanistka i luzytanistka. Obecnie pracuje nad projektem humanistyki transkulturowej, łączącym inspiracje teoretyczne płynące z topologii matematycznej i matematyczno-przyrodniczych nauk o złożoności z poszukiwaniem nowych paradygmatów w oparciu o dziedzictwo postmodernistyczne. Ostatecznym celem jest eksploracja dróg prowadzących do jakościowo odmiennego stanu bytowania człowieka, ponad sferą kulturowych automatyzmów; ta z pozoru utopijna strefa doświadczenia i komunikacji staje się rzeczywistością w warunkach globalizacji, wobec namnożenia interakcji ponad granicami porządków kulturowych. Więcej informacji i materiałów na stronie www.ewa-lukaszyk.com .

dr Piotr Maliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Studiował etnologię oraz archeologię antyczną i orientalną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam też uzyskał w 2012 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii (dysertacja pt. „Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu)”, promotor: prof. dr hab. Ryszard Vorbrich). Od roku 2013 pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 r. prowadzi badania etnologiczne w Afryce (Maroko, Mauretania, Senegal, Mali, Egipt i Sudan) i Azji (Syberia, Mongolia), często współpracując z polskimi archeologami. Był kierownikiem ekspedycji naukowych, wykonawcą interdyscyplinarnych projektów badawczych i edukacyjno-rozwojowych, uczestniczył w międzynarodowych programach badań ratowniczych. W krąg jego zainteresowań naukowych wchodzą: społeczno-kulturowa rola dziedzictwa archeologicznego, koncepcje przeszłości w tradycji ustnej plemion afro-arabskich, dziedzictwo kulturowe rzek i dolin rzecznych, a także problemy edukacji rozwojowej. Do przedsięwzięć realizowanych w Afryce zawsze stara się włączyć młodych badaczy – studentów i absolwentów kierunków humanistycznych.
mgr Katarzyna Meissner, doktorantka UAM, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

mgr Joanna Mormul, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, absolwentka stosunków międzynarodowych i filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnienia państw upadłych/dysfunkcyjnych, transformacji społeczno-politycznych w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmów regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się oraz zagrożeń bezpieczeństwa w Afryce Subsaharyjskiej. Prowadziła badania w szeregu państw afrykańskich, m. in. Mozambiku, Etiopii, Kenii, Maroku i na Saharze Zachodniej. Od 2014 roku realizuje własny projekt badawczy poświęcony dysfunkcyjności państw luzoafrykańskich, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. etnolog, muzeolog,  adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Autorka licznych wystaw poświęconych kulturom pozaeuropejskim, artykułów z zakresu historii polskiej etnologii o tematyce pozaeuropejskiej i muzealnictwa etnograficznego, a także książek: Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działania popularyzatorskie Ligi Morskiej i Kolonialnej, PTL 2005 oraz Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, UMK, Toruń 2011. Redaktor i współredaktor czterech publikacji zbiorowych z zakresu etnologii. 

dr Anna Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Etnografka i antropolożka kulturowa; pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładała także w Stanach Zjednoczonych na State University of New York w Buffalo (2006–2007) oraz na University of Rochester (2011). Zajmuje się antropologią religii, badaniami przestrzeni miejskich oraz antropologią wizualną. Od wielu lat analizuje fenomen katolicyzmu w Polsce i interpretuje go w kontekstach mitologii narodowej oraz indywidualnych przeżyć. Jest autorką książki pt. Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005), której zmieniona wersja ukazała się również w języku angielskim (The Image and the Figure: Our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010). W 2009 roku rozpoczęła badania etnograficzne w Ghanie poświęcone afrykańskiemu chrześcijaństwu, a w szczególności lokalnym sposobom przeżywania katolicyzmu. W 2015 roku ukazała się jej książka podsumowująca wyniki tego projektu (Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie, Wydawnictwo Libron, Kraków). W antropologii i poprzez antropologię poszukuje przede wszystkim miejsca spotkania oraz dialogu.

prof. nadzw. dr hab.  Rafał Ożarowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii

dr hab. Marek Pawełczak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

ks. prof. UWM dr hab. Jacek Pawlik,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Etnolog; afrykanista, misjonarz w Togo (1979-1983, 1989-1993); 1988, doktorat z antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu René Descartes w Paryżu; 2007, habilitacja w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu; profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek Instytutu „Anthropos”, zainteresowania badawcze: studia nad rytuałem, sztuka a religia, antropologia miasta. Publikacje książkowe: Expérience sociale de la mort, Fribourg 1990; Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006; wybór opowiadań ludu Basari: Iciin Takaldau. Les contes bassar, Olsztyn 2010 oraz ponad sto artykułów poświęconych w większości problematyce afrykańskiej.
dr hab. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Robert Piętek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych

mgr Ewa Prądzyńska, Muzeum Narodowe w Szczecinie

mgr Krzysztof Rak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii

Krzysztof Rak - doktorant w Instytucie Archeologii UJ, w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia. Stały uczestnik badań archeologicznych w Jaskini w Obłazowej, Jaskini Ciemnej oraz na stanowisku Smardzowice 38 - Puchacze Skały. Brał również udział w badaniach wykopaliskach m. in. w Aleksandrowicachst. 2, Wieliczcest. 1 oraz 112, Książnicach st. 2, Moravanach (Słowacja) i Tell el-Fracha (Egipt). Realizuje obecnie projekt badawczy mający na celu rekonstrukcję sieci osadniczej związanej z wydobyciem, przetwórstwem oraz dystrybucją krzemienia jurajskiego podkrakowskiego na obszarze Garbu Tenczyńskiego w schyłkowym plejstocenie. Jego zainteresowania badawcze oprócz epoki kamienia oraz Afryki Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Dogonów, oscylują wokół archeologii krajobrazu i archeologicznych rekonstrukcji sieci osadniczych.

mgr Urszula Róg, Uniwersytet Jagielloński

mgr Monika Różalska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny

dr Hanna Rubinkowska-Anioł, Uniwersytet Warszawski, Instytut Języków i Kultur Afryki

dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse, Sopocka Szkoła Wyższa

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury (WA) Politechniki Gdańskiej (PG) (1996), doktor inż. architekt (2007) WA PG, wykładowca na WA Sopockiej Szkoły Wyższej (SSW). Od 1995 roku pracuje jako architekt (uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania b.o.) w biurach architektonicznych w Polsce i zagranicą (Niemcy, Namibia). Rok 2013 spędziła w Namibii, gdzie współpracowała z WA Polytechnic of Namibia i pracowała w biurze architektonicznym (specjalność sustainable design) Nina Maritz Architects. Wspólnie z Jakubem Sachse prowadziła też badania terenowe w zakresie współczesnej architektury wpisanej w krajobraz południowej Afryki, które zaowocowały serią artykułów oraz wystawami fotograficznymi. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata i Namibian Scientific Society. Zainteresowania naukowe: współczesna architektura osadzona w kontekście w krajach pozaeuropejskich, analiza przedprojektowa i transformacja doświadczeń w tym zakresie na grunt polski. Obecnie z Jakubem Sachse projektuje w ramach wolontariatu szkołę podstawową na misji w Lindzie w Zambii.
dr Eugeniusz Rzewuski

Filolog i językoznawca. Specjalizuje się  w zakresie języka i kultury suahili oraz w społ.-kulturowej tematyce „Afryki luzofońskiej”. Absolwent afrykanistyki w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (mgr 1967 r., doktorat tamże w 1972 r.), gdzie zatrudniony był przez ponad 40 lat (do 2014 r.). Kierownik 1. Akademickiej Wyprawy Afrykańskiej (AWA 72-73).  Wykładowca Universidade Eduardo Mondlane w  Maputo, stolicy Mozambiku  (1977-1983) gdzie kształcił nauczycieli i wielu dzisiejszych wybitnych językoznawców mozambickich, stworzył pierwsze w tym kraju laboratorium pn. Núcleo de Estudos de Línguas Moçambicanas – NELIMO. Założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Zastosowań Informatycznych (ZZI) w Instytucie Orientalistycznym UW. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, jego wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący (1999-2002). Był członkiem Zespołu Redakcyjnego „Afryki” (PTAfr).  Autor wielu publikacji i referatów konferencyjnych.  Emerytowany pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i  dyplomata: chargé d’affaires a i. Ambasady RP w Tanzanii (1995-1999), ambasador RP w Angoli i w Republice  São Tomé e Príncipe (2003-2006).  
 

mgr inż. arch. Jakub Sachse

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1995). Od 1995 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie architektury i budownictwa pod firmą  ARCHITEKTON GDA. Rok 2013 spędził w Namibii, gdzie wspólnie z Anną Rynkowską-Sachse prowadził badania terenowe w zakresie współczesnej architektury wpisanej w krajobraz południowej Afryki, które zaowocowały wystawami fotograficznymi. Podróżnik -  współuczestnik i współorganizator wielu wypraw do Afryki, w tym off-roadowych. W 2014 roku uczestniczył jako wolontariusz w budowie przedszkola na misji w Lindzie w Zambii, a obecnie z Anną Rynkowska-Sachse projektuje w ramach wolontariatu szkołę podstawową. Pasjonat podróży na Czarny Ląd.  
mgr Dariusz Skonieczko, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Dariusz Skonieczko – ur. 1973 r. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Historia Sztuki (temat pracy magisterskiej: Współczesna rzeźba kamienna z Zimbabwe). Obecnie pracuje w Państwowym Muzeum etnograficznym w Warszawie na stanowisku kuratora zbiorów afrykańskich oraz zbiorów Półwyspu Arabskiego. Odbył liczne podróże badawcze m.in. do Demokratycznej Republiki Kongo oraz Zimbabwe. Uczestnik projektu Kamerun 2014 mającego na celu upamiętnienie Pierwszej Polskiej Wyprawy do Afryki – Stefana Szolca Rogozińskiego. Kurator i autor scenariusza wystaw związanych z etnografią i sztuką Afryki m.in. Wyobraźnia zaklęta w Kamieniu – rzeźba z Zimbabwe, Wiwat Polonia! Ślady Polaków w Afryce. Historia i teraźniejszość., W służbie władców i czarowników. Sztuka Nigerii.
Zainteresowania badawcze skierowane są w kierunku kultury, sztuki, sportu i absurdów życia codziennego.
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii

dr Sławomir Szafrański, Muzeum Narodowe w Szczecinie

dr hab. Małgorzata Szupejko

Dr hab. Małgorzata Szupejko. Dziedziny zainteresowań: socjologia i etnologia Afryki. Do 2013 r. związana z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, obecnie – badaczka niezależna. Zainteresowania naukowe: procesy przemian społecznych i kulturowych, konflikty etniczne, migracje, społeczeństwo obywatelskie w Afryce Subsaharyjskiej; zagadnienia afrykańskiej tożsamości i globalizacji kulturowej, konfrontacji tradycji ze współczesnością, między innymi na podstawie badań dokumentów osobistych i tekstów kultury.
Pobyty naukowe w Afryce w latach 1999-2010: Kenia, Uganda, Ghana, Tanzania.
Przewodnicząca i członkini Zarządu PTAfr (w l. 2009-2015) oraz członkini Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Afryka”, od 2015 r. redaktor naczelna. Autorka książek: Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój (1992), Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, (2007) oraz kilkudziesięciu artykułów. Współredaktorka książek: Afryka na progu XXI w. Kultura i społeczeństwo (2009), Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą (2012), Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku (2012), Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury (2015). Autorka wstępu pt. Wątki ‘afrykańskiej tożsamości’ w pracach polskich afrykanistów do książki Ex Africa semper aliquid novi, t. 1 (2014).
dr hab. prof. PAN Krzysztof Trzciński, Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (IKŚiO PAN)

Dr hab. Krzysztof Trzciński. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN od 2014 r. Politolog, afrykanista, historyk idei i badacz współczesnej filozofii politycznej. Analizuje różne koncepcje formalnych i nieformalnych rozwiązań instytucjonalnych mogących przyczynić się do budowy optymalnej organizacji politycznej społeczeństw sfragmentaryzowanych, zwłaszcza wieloetnicznych w Afryce Subsaharyjskiej. Identyfikuje jawne i niejawne funkcje afrykańskiego władztwa tradycyjnego. Bada procesy demokratyzacji i efektywność działania instytucji władzy w tzw. krajach rozwijających się, teorię i praktykę demokracji oraz korelację między demokracją a rozwojem cywilizacyjnym.
Studiował międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, nauki polityczne oraz prawo europejskie. Magisterium, doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywa staże i kwerendy na Uniwersytecie Cambridge. Regularnie odwiedza państwa Afryki, w których prowadzi studia terenowe, w tym rozmowy z intelektualistami i ludźmi władzy.
Jest autorem ponad sześćdziesięciu prac naukowych. Wygłosił ponad czterdzieści referatów i odczytów na konferencjach i innych forach międzynarodowych oraz krajowych, w tym m.in. na uniwersytetach: Nigerii, Indonezji, Witwatersrand, Cambridge, St Andrews, Warszawskim i Jagiellońskim. Tworzy archiwum fotograficzne dokumentujące modernizację społeczeństw Afryki Subsaharyjskiej.
W latach 2003-2014 wy.

mgr Wojciech Tycholiz, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

 dr hab. prof. Ryszard Vorbrich, Instytut Etnologii i  Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Profesor nauk humanistycznych, etnolog-afrykanista, kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich oraz Pracowni Antropologii Audiowizualnej UAM w Poznaniu. Praca mgr: „Garncarstwo Dogonów” (1978, UAM - promotor prof. dr hab. Z. Jasiewicz). Praca dr: „System gospodarki społeczności plemiennej. Na przykładzie Daba z północnego Kamerunu” (1986 UAM – promotor prof. dr han. Z. Jasiewicz). Habilitacja: „Górale Atlasu marokańskiego. Peryferyjność i przejawy marginalności” (UAM - 1997). Tytuł profesora - 2013 („Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce”). Prace badawcze skoncentrowały się początkowo na wieloaspektowym ujęciu gospodarki. Z czasem objęły także problematykę procesów etnicznych i zmiany społeczno-kulturowej w Afryce, a także zagadnienia z zakresu antropologii wizualnej i cywilizacji islamu. 16 sezonów badawczych w 11 krajach w Afryce Zachodniej i Maghrebie, głównie w Kamerunie, Mali i Maroku, a także kilka sezonów w Polsce, Białorusi i na Litwie. 

dr Marcin Wichmanowski, Wydział Politologii UMCS

mgr Klaudia Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

mgr Katarzyna Wiśniewska-Szaran, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Doktorantka w Instytucie Romanistyki oraz lektorka języka francuskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą frankofońską Oceanu Indyjskiego, w szczególności literaturą i kulturą Mauritiusa. Jej rozprawa doktorska dotyczy motywu wykluczenia w literaturze maurytyjskiej.
 dr Rafał Wiśniewski, Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Izabella Zatorska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki

dr hab. prof. UW Maciej Ząbek, Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych Uniwersytetu Warszawskiego

dr Magdalena Zdrada-Cok, Uniwersytet Śląski

prof. Arkadiusz Żukowski, UWM, Instytut Nauk Politycznych