VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Patronaty honorowe

VI Kongres Afrykanistów Polskich został objęty patronatami honorowymi:

Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego,
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.
.