VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Patronaty honorowe

VI Kongres Afrykanistów Polskich odbywa się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika


Marszałek
Województwa Mazowieckiego