V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Kontakt

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa
etnologia@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 316 11

Koordynator
Anna Bińka
e-mail: biuro@kongresafrykanistyczny.pl
tel. +48 22 55 316 54
Miejsce Kongresu:

Klasztor na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) oraz
Hotel „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34
26-004 Bieliny