VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Kontakt

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Uniwersytet Warszawski
Katedra Języków i Kultur Afryki)
Tel.: 22 55 20 517
i.will@uw.edu.pl - sekretarz PTAfr

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa
tel. (22) 55-316-11
etnologia@uw.edu.pl

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1
00-056 Warszawa
tel. 22 827 76 41
sekretariat@ethnomuseum.pl
 

Sekretariat VI Kongresu Afrykanistów Polskich
Dr Magdalena Lejman
Mgr Kinga Turkowska
e-mail: VIkongresafrykanistyczny@gmail.com