VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Zmiana organizacji VI Kongresu Afrykanistów Polskich

Szanowni Państwo,
sytuacja epidemiczna wymusiła odwołanie VI Kongresu Afrykanistów Polskich, który miał się odbyć Krakowie w dniach 21-23 maja bieżącego roku.
 
W obecnej sytuacji Zarząd Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego w dniu 14 grudnia 2020 r. uchwalił, że VI Kongres odbędzie się w formie on-line w dniach 20-22 kwietnia 2021 roku, a jego organizatorami będą Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, które będzie zarazem miejscem jego zdalnej organizacji. Sekretariat Kongresu będzie znajdował się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i będzie go prowadzić Pani dr Magdalena Lejman.
 
Ponieważ część z Państwa zgłosiła chęć udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich, bardzo prosimy o przesłanie informacji czy podtrzymują Państwo swój udział w Kongresie w formie zdalnej oraz temat swojego referatu, który może być na razie sformułowany roboczo i ograniczać się do podania problemu lub regionu afrykańskiego, którego będzie dotyczył.
 
Bardzo prosimy o zadeklarowanie się do dnia 10 stycznia 2021 roku na adres Sekretarz Kongresu: VIkongresafrykanistyczny@gmail.com. Wyjaśniamy, że ze względów techniczno-organizacyjnych, jak najszybciej musimy znać wstępną liczbę uczestników i przygotować ramowy program kongresu.
 
Kolejne komunikaty kongresowe i szczegółowe wyjaśnienia będą wysyłane z niniejszego adresu i publikowane na stronie Kongresu w terminie późniejszym.
 
Z poważaniem, 
 
Prof. dr hab. Maciej Ząbek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Afrykanistów Polskich