V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Zaproszenie na sympozjum z cyklu „Bilad as-Sudan”

Zaproszenie na sympozjum z cyklu „Bilad as-Sudan”
 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zapraszają na kolejne sympozjum z cyklu „Bilad as-Sudan” pt. „Polska a strefa Sudanu”. 
Tematy referatów powinny obejmować bogatą rzeczywistość kulturową „między Saharą a lasami tropikalnymi” – ograniczenia geograficzne, czyli klasyczne pojęcie Bilad as-Sudan.

Terminy:
2017-09-07 Ostatni termin zgłoszenia tematu
2017-10-30 Ostatni termin nadsyłania gotowych tekstów w wersji elektronicznej (objętość dowolna; Word, przypisy dolne, bibliografia; tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim) – książka (jak w poprzednich latach) ukaże się tuż przed sympozjum, dlatego nie przewidujemy czytania referatów lecz przedstawienie zasadniczych tez oraz dyskusję. 
2017-11-24 (piątek) sympozjum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Dewajtis 5.

Koszty uczestnictwa w sympozjum (obiad, kawa + wydawnictwo): 100,- PLN od osoby (przy współautorstwie tyle samo).

Korespondencja:
j.rozanski@uksw.edu.pl
 
Jarosław Różański
Maciej Ząbek