V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

VII KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że strona internetowa Kongresu www.kongresafrykanistyczny.pl już działa. Zamieszczone zostały na niej wszystkie materiały, jakie do tej pory spłynęły. Ponadto strona zawiera materiały archiwalne i wydawnictwa do pobrania.

Przesyłamy Państwu wykaz abstraktów z uwzględnieniem terminu wystąpienia. Na wykazie zaznaczone zostały również braki w tym zakresie. Bardzo prosimy o ich jak najszybsze uzupełnienie. W piątek materiały przekazujemy do korekty i składu.

Program w wersji testowej jest już na stronie Kongresu. Prosimy o wybaczenie, jeżeli znajdą w nim Państwo jakieś niedociągnięcia. Oficjalny pełny program trafi do Państwa jutro. Będzie on uwzględniał również informacje o wystawach towarzyszących.

Z uwagi na braki i nieścisłości w zakresie afiliacji prosimy o jak najszybsze zweryfikowanie danych zawartych w pliku ABSTRAKTY. Pozwoli to na uniknięcie błędów w druku. Weryfikację proszę przesłać na adres biura kongresowego w e-mailu podając:

Było:
………………………………………….
Powinno być:
………………………………………….
                                                   


Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów PolskichPOBIERZ KOMUNIKAT
POBIERZ WYKAZ ABSTRAKTÓW