V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

VI KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu przesyłania zgłoszeń i abstraktów, prace nad programem Kongresu nadal trwają.

Przesyłamy informację o zakresie dostarczonej dokumentacji. Prosimy o sprawdzenie, czy dostarczyliście Państwo wszystkie potrzebne informacje. W przypadku braków, prosimy o dosłanie formularzy zgłoszeniowych i abstraktów.
Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów Polskich


POBIERZ KOMUNIKAT
POBIERZ LISTĘ ZGŁOSZEŃ