V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

V KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tematyki obrad, informujemy, iż Kongres ma charakter przeglądu aktualnie prowadzonych badań afrykanistycznych. Przyjmowane będą więc wszystkie propozycje wystąpień, które zostaną poddane weryfikacji przez Radę Naukową Kongresu, która ustali ostateczny program Kongresu. 

A. ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.06.2015 r.
Prosimy o ich przesłanie na adres biura kongresowego. W załączeniu przesyłamy jeszcze raz formularz.

B. ABSTRAKT
Abstrakty proponowanych wystąpień należy przesłać do 30.06.2015 r.
Na początku lipca rozesłana zostanie informacja z projektem programu Kongresu.

C. OPŁATA KONGRESOWA
Wysokość opłaty kongresowej:
a) dla członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego – 250,00 zł,
b) dla osób niezrzeszonych – 300,00 zł.
Opłatę należy wpłacić do 30 września 2015 r. na konto Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
PKO BP SA XIV O/Warszawa
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345
Opłata zostanie przeznaczona na:
a) materiały konferencyjne, w tym wydawnictwo pokonferencyjne (2016),
b) catering (trzy obiady, dwie kolacje).
Wpłata zostanie podzielona odpowiednio:
a) 170,00 zł (członkowie PTAfr) / 220,00 zł (niezrzeszeni) – materiały,
b) 80,00 zł – wyżywienie.
W przypadku zadeklarowania częściowego uczestnictwa, opłata nie ulega pomniejszeniu.

D. ZAKWATEROWANIE
Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Do dyspozycji uczestników Kongresu przewidziane są cztery hotele:
https://hotelalto.com/
http://www.hotelkameleon.com/
http://www.starymlyn.net.pl/
http://twinpigs.zory.pl/
Kolejność hoteli uwzględnia ich standard.

W dwóch pierwszych hotelach udało się uzyskać ceny preferencyjne dla uczestników Kongresu:
Hotel Alto (sieć hoteli Qubus) oddał do dyspozycji:
18 pokoi dwuosobowych – 80,00 zł za dobę bez śniadania,
oraz 26 pokoi jednoosobowych – 100,00 zł za dobę bez śniadania.
Hotel Stary Młyn:
12 pokoi (w tym 3 pokoje trzyosobowe, reszta pokoje dwuosobowe – można je wykorzystać oczywiście jako jednoosobowe)
- pokój jednoosobowy – 120,00 zł bez śniadania,
- pokój dwuosobowy – 150,00 zł bez śniadania,
- pokój trzyosobowy – 190,00 zł bez śniadania.
W przypadku chęci skorzystania z opcji cen preferencyjnych, prosimy o przesłanie potwierdzenia formularza rezerwacji hotelu na adres biura Kongresu oraz wpłatę należności na konto PTAfr-u do 31.07.2015 r.

Informacją i pomocą w zakresie zakwaterowania służyć będzie:
Małgorzata Dec
tel. 531 009 202
e-mail: malgorzatadec@muzeum.zory.p
l


Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów PolskichPOBIERZ KOMUNIKAT
P
OBIERZ FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY
P
OBIERZ FORMULARZ ABSTRAKU
P
OBIERZ BAZĘ HOTELOWĄ