V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

RELACJA Z KONGRESU

V Kongres Afrykanistów Polskich odbył się 23–25 kwietnia 2018 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej 34. Organizatorami wydarzenia był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

Ponad 100 specjalistów od badań afrykańskich obradowało przez 3 dni konferencji. Kongresowi towarzyszyły wystawy, koncert oraz otwarte pokazy filmów w Kielcach we współpracy z Festiwalem AfryKamera.

Relacja na portalu InvestAfrica.pl.

Informacja na stronia Radia Kielce.