VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Ostateczny termin nadsyłania nagrań i oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie swojego wizerunku/gło

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za przesłane dotychczas nagrania. Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili prosimy o nadesłanie nagrania swojego wystąpienia najpóźniej do 14 kwietnia (środa), do końca dnia. Nagrania zostaną zmontowane przez firmę obsługującą organizację Kongresu w sposób pozwalający na zachowanie płynności sesji pod względem technicznym (przewidywane trudności sprawiają, że nagrania będą miały pierwszeństwo przed wystąpieniami "na żywo"). Jednocześnie informujemy, że nie wyklucza się z udziału w Kongresie osób, których nagranie nie zostanie przekazane do organizatorów Kongresu. Wówczas jednak nie możemy zagwarantować, że planowane wystąpienie nie będzie obciążone problemami technicznymi.
 
Przypominamy, że w razie dodatkowych trudności w nagraniu można kontaktować się z Panią Kingą Turkowską z Komitetu Organizacyjnego Kongresu, która postara się Państwu pomóc (także tym, którzy nie mają oprogramowania Windows): k.turkowska[at]uw.edu.pl.

Ponadto prosimy wszystkich prelegentów o zapoznanie się z załączonym oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie swojego wizerunku i głosu dla celów transmisji Kongresu online. Oświadczenie należy odesłać na adres kongresowy jako email, w którym informacja (np. "wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i głosu zgodnie z oświadczeniem przesłanym w komunikacie kongresowym z dnia 9 kwietnia 2021") zostanie opatrzona podpisem prelegenta (lub jako skan bądź zdjęcie podpisanego dokumentu).
 
  
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Maciej Ząbek, prof. UW