V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

KOMUNIKAT SPECJALNY

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że prof. Arkadiusz Żukowski podczas V Kongresu Afrykanistów Polskich organizuje panel pt. „Religia – Ideologia – Polityka w Afryce” i serdecznie na niego zaprasza.
W porozumieniu z Organizatorami Kongresu (zbieżność terminów) panel ten organizowany jest w zamian za majowe Naukowe Spotkania z Afryką (dawniej Dni Afryki) w Olsztynie.
W związku z powyższym istnieje możliwość dosłania lub zmiany zgłoszenia na V Kongres Afrykanistyczny, mimo przekroczonego terminu nadsyłania abstraktów.
 
Z pozdrowieniami
 
Komitet Organizacyjny
V Kongresu Afrykanistów Polskich