V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

IV KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!
 
Jeszcze raz dziękujemy za liczne zgłoszenia na Kongres i przesyłamy garść informacji oraz pytań organizacyjnych.
 
Lista zgłoszeń
Przesyłamy listę dotychczasowych zgłoszeń na Kongres. Prosimy o sprawdzenie, czy załączone dane się zgadzają i czy nie brakuje Państwa zgłoszenia (skrzynka pocztowa ostatnio płatała nam figle). W razie nieścisłości, prosimy o korektę.
 
Ankieta
Prosimy wszystkich uczestników Kongresu o wypełnienie krótkiej ankiety bazującej na ramowym programie konferencji. Dane zawarte w ankiecie pomogą nam przygotować szczegółowy program oraz zadbać o takie aspekty organizacji Kongresu, jak np. dojazd do Huty Szklanej.
 
Termin odesłania ankiet: do 12.03.2018 
 
Noclegi
Mamy nadzieję, że wszyscy z Państwa zarezerwowali już noclegi na czas trwania kongresu. Jeśli jeszcze ktoś chce dołączyć do noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, prosimy o pilny kontakt.
 
Komitet Organizacyjny