VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

IV KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo,
 
W odpowiedzi na napływające do nas liczne prośby, zdecydowaliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich. Ostateczny termin został tym samym ustalony na dzień 29 lutego 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:  https://tinyurl.com/yyr92z93.

W związku z przedłużeniem terminu zgłoszeń, przesunięty został również termin uiszczania opłaty konferencyjnej potwierdzającej Państwa uczestnictwo w Kongresie. Należy ją uiścić do dnia 16 marca 2020 r. (po uprzednim otrzymaniu informacji zwrotnej od Organizatorów z akceptacją propozycji Państwa wystąpienia).

W opłacie konferencyjnej zawarte są posiłki (dwa uroczyste bankiety, trzy obiady, przerwy kawowe), koncert muzyki afrykańskiej, materiały konferencyjne dla uczestników oraz recenzowana publikacja wydana w wydawnictwie punktowanym (z I poziomu listy MNiSW).

Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące VI Kongresu Afrykanistów Polskich dostępne są na oficjalnej stronie Kongresu. Kolejne komunikaty kongresowe są również zamieszczane na stronie Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Facebooku JCBA.

Tradycyjnie, zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego, jesteśmy dostępni pod adresem: biuro@kongresafrykanistyczny.pl.
 
 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,
 
Dr Magdalena Lisińska
Komitet Organizacyjny VI Kongresu Afrykanistów Polskich.


POBIERZ KOMUNIKAT