VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Informacje organizacyjne VI Kongresu Afrykanistów Polskich w 2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy pierwszy oficjalny komunikat kongresowy, a wraz z nim szczegóły dotyczące organizacji:
 
1. Przedstawiamy Państwu skład Komitetu Naukowego VI Kongresu Afrykanistów Polskich, którzy byli już jego członkami przy jego organizacji w Krakowie. Mamy nadzieję, że nikt z jego członkiń i członków nie odmówi przyjęcia naszego zaproszenia.
Komitet Naukowy VI Kongresu Afrykanistów Polskich:
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Prof. dr hab. Nina Pawlak
Prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr hab. Małgorzata Szupejko
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
 
2. Nad przebiegiem prac związanych z organizacją VI Kongresu Afrykanistów Polskich będzie czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
Prof. dr hab. Maciej Ząbek – Przewodniczący
Dr Magdalena Lejman (IEiAK) - Sekretariat Kongresu
Mgr Kinga Turkowska
Mgr Dariusz Skonieczko (PME)
 
3. Wszystkich Państwa obecnie prosimy o oficjalne zgłoszenie udziału w Kongresie. Zachęcamy również te osoby, które jeszcze do tej pory się nie zgłosiły. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/gzE1aEBvXznzBmW3A
Formularz wymaga podania przez Państwa informacji na temat planowanego referatu (ze względu na ochronę danych osobowych nie mamy możliwości pozyskania informacji zgłoszonych przez Państwa na Kongres planowany w Krakowie) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których dysponentem będzie IEiAK UW i PME.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2021 r.
 
4. Po otrzymaniu przez Państwa informacji zwrotnej od Organizatorów z akceptacją propozycji Państwa wystąpienia, prosimy o terminowe uiszczenie opłaty kongresowej (do 20 marca 2021), która stanowi ostateczne potwierdzenie czynnego udziału w Kongresie. Wysokość opłaty kongresowej dla uczestników z referatem wynosi:
            100 PLN – opłata podstawowa
            50 PLN – opłata dla członków PTAfr, doktorantów i emerytów
            30 PLN – opłata dla studentów
Wpłaty należy dokonać na podany rachunek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345
z dopiskiem: „VI Kongres: imię i nazwisko uczestnika”
 
5. W późniejszym terminie będziemy prosili Państwa o samodzielne nagranie i przesłanie nam swojej prezentacji (do 20 min). Instrukcję, jak to zrobić, prześlemy w osobnej wiadomości. Niezależnie od tej prośby informujemy, że wystąpienia w trakcie Kongresu, podobnie jak przewidziane po nich dyskusje, planowane są na żywo. Nagrania stanowić będą tylko zabezpieczenie techniczne.
 
O kolejnych etapach organizacji Kongresu informować będziemy Państwa w dalszych komunikatach publikowanych na stronie.
 
Z poważaniem,
 
Prof. dr hab. Maciej Ząbek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Afrykanistów Polskich