V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

II KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!

Przesyłamy drugi komunikat kongresowy informujący o przeznaczeniu opłaty kongresowej oraz możliwościach zakwaterowania.

A. OPŁATA KONGRESOWA
Opłatę kongresową w wysokości 250,00 zł należy wpłacić do 30 września 2014 r. na konto Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
PKO BP SA XIV O/Warszawa
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345
Opłata kongresowa 250,00 zł zostanie w całości przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia.
Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz wydawnictwo pokongresowe.

B. WYŻYWIENIE
Opłata kongresowa 250,00 zł zostanie rozdzielona zgodnie z proporcją:
I dzień – 75,00 zł,
II dzień – 100,00 zł,
III dzień – 75,00 zł.
W przypadku zadeklarownia możliwości częściowego uczestniczenia, opłatę należy odpowiednio pomniejszyć.

C. ZAKWATEROWANIE
Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Do dyspozycji uczestników Kongresu przewidziane są ….. hotele:
http://www.hotelkameleon.com/
http://twinpigs.zory.pl/
http://www.starymlyn.net.pl/

Informacją i pomocą w zakresie zakwaterowania służyć będzie:
Małgorzata Dec
tel. 531 009 202
e-mail: malgorzatadec@muzeum.zory.plKomitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów Polskich


POBIERZ KOMUNIKAT
P
OBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY