V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

II KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!
 
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali już teksty do wydawnictwa „Ex Africa…” oraz tym, którzy poinformowali, że z uwagi na inne obowiązki, artykuły doślą później.
Zwracamy się z prośbą, aby pozostali Kongresowicze, dali znać, kiedy można liczyć na ich opracowania.
 
Prosimy zwrócić uwagę na wymogi edytorskie i dołączyć do korespondencji wszystkie materiały uzupełniające, typu zdjęcia, wykresy, rysunki itp.
 
Przypominamy, że wydawnictwo „Ex Africa…” nie jest wydawnictwem pokonferencyjnym, co ma znaczenie dla wszystkich zbierających punkty.
 
 
Teksty należy nadsyłać na adres:
biuro@kongresafrykanistyczny.pl
 
 
 
Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów Polskich
 
POBIERZ KOMUNIKAT