VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

II KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego przesyłamy Państwu drugi komunikat kongresowy, a wraz z nim szczegóły dotyczące zgłoszenia udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich, wysokości opłat konferencyjnych oraz możliwości rezerwacji noclegów w Domach Gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
W pierwszej kolejności jednak mamy przyjemność przedstawić Państwu skład Komitetu Naukowego VI Kongresu Afrykanistów Polskich, jednocześnie dziękując jego członkiniom i członkom za przyjęcie naszego zaproszenia.
Komitet Naukowy VI Kongresu Afrykanistów Polskich:
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Prof. dr hab. Nina Pawlak
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW
Dr hab. Małgorzata Szupejko
Dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
Nad przebiegiem prac związanych z organizacją VI Kongresu Afrykanistów Polskich będzie czuwał
Komitet Organizacyjny w składzie:
Prof. dr hab. Robert Kłosowicz – Przewodniczący
Dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ
Dr hab. Adrian Tyszkiewicz
Dr Joanna Mormul – Sekretariat Kongresu
Dr Piotr Bajor – Sekretariat Kongresu
Dr Magdalena Lisińska
 
A. Zgłoszenie udziału
 
W celu zgłoszenia udziału w VI Kongresie Afrykanistów Polskich należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/yyr92z93
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2020 r. 
 
Po otrzymaniu przez Państwa informacji zwrotnej od Organizatorów z akceptacją propozycji Państwa wystąpienia, prosimy o terminowe uiszczenie opłaty kongresowej, która stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w Kongresie.

B. Opłata kongresowa
 
Wysokość opłaty kongresowej dla uczestników z referatem wynosi 500 złotych
Opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, doktorantów, studentów oraz uczestników bez referatu wynosi 450 złotych .
W opłacie zawarte są: wyżywienie w trakcie obrad (obiady, kolacje, przerwy kawowe), druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 
Wpłaty należy dokonać na podany rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Dane do przelewu opłaty kongresowej
 
Konto:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
98 1240 4722 1111 0000 4858 6669 
dopisek: „VI KAP: imię i nazwisko uczestnika” 
 
Opłatę kongresową należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2020 r.
 
C. Noclegi
 
Uczestnicy Kongresu dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Niemniej jednak dla osób zainteresowanych noclegami w Domach Gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, została założona wstępna rezerwacja obejmująca okres od 20 do 24 maja 2020 r. w Domu Gościnnym UJ Floriańska (ul. Floriańska 49) oraz w Domu Profesorskim – Bursie im. St. Pigonia „Pigoniówka” (ul. Garbarska 7a). Cena noclegu ze śniadaniem to 270-290 zł za noc w pokoju jednoosobowym oraz 350-380-400 zł za noc w pokoju dwuosobowym (różnica w cenie zależy od standardu pokoju oraz rodzaju łóżka – w przypadku pokoi dwuosobowych). W przypadku Domu Profesorskiego – Bursy im. St. Pigonia do dyspozycji gości jest również parking (koszt: 35zł za dobę).
Osoby zainteresowane noclegiem w Domach Gościnnych UJ proszone są o dokonanie rezerwacji samodzielnie (do 20 kwietnia 2020 r. – po tym terminie wstępna rezerwacja wygasa), powołując się na chęć skorzystania z puli noclegów zarezerwowanych przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ dla gości VI Kongresu Afrykanistów Polskich. W razie kłopotów w skorzystaniu ze wspomnianej puli pokoi, prosimy o kontakt mailowy na adres VI Kongresu Afrykanistów Polskich (biuro@kongresafrykanistyczny.pl )
 
Dane kontaktowe Domów Gościnnych UJ:
 
Dom Gościnny UJ Floriańska
Strona internetowa: http://www.dg.uj.edu.pl/florianska
E-mail: dguj@uj.edu.pl
Adres: ul. Floriańska 49, 31-019 Kraków
Tel. 12 421 12 25, 12 429 17 87
 
Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia
Strona internetowa: http://www.dg.uj.edu.pl/garbarska
E-mail: pigoniowka@uj.edu.pl
Adres: ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków
Tel. 12 422 30 08, 12 429 63 31
 
Dodatkowo na stronie internetowej VI Kongresu Afrykanistów Polskich (http://www.kongresafrykanistyczny.pl/) mogą Państwo znaleźć listę proponowanych noclegów w niedalekiej okolicy Starego Miasta oraz przewidzianych miejsc obrad.
 
W razie pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy.
Łączymy serdeczne pozdrowienia,
 
Dr Joanna Mormul
Dr Piotr Bajor
Sekretariat VI Kongresu Afrykanistów Polskich.

POBIERZ KOMUNIKAT