V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

I KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo!

Przesyłamy pierwszy komunikat kongresowy informujący o składzie Komitetu organizacyjnego i naukowego IV Kongresu Afrykanistów Polskich oraz o sposobie zgłoszenia udziału i wymaganych opłatach.

Informacją i pomocą wszystkim chętnym do wzięcia w Kongresie służyć będzie Komitet organizacyjny w składzie:
przewodniczący – dr Lucjan Buchalik (Dyrektor, Muzeum Miejskie w Żorach),
członkowie:
dr Małgorzata Szupejko (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN),
mgr Katarzyna Podyma (Zastępca dyrektora, Muzeum Miejskie w Żorach),
Małgorzata Dec (Dział Kultur Pozaeuropejskich, Muzeum Miejskie w Żorach),
mgr Anna Flaga (Dział Promocji i Wydawnictw, Muzeum Miejskie w Żorach).

Zgodę na udział w pracach Komitetu naukowego wyrazili:
prof. dr hab. Jacek Pawlik SVD,
prof. dr hab. Jarosław Różański OMI,
prof. dr hab. Ryszard Vorbrich,
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski,
dr hab. Jacek Łapott.


A. ZGŁOSZENIE
W celu zgłoszenia uczestnictwa w IV Kongresie Afrykanistów Polskich prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty kongresowej, która będzie potwierdzeniem uczestnictwa.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30 czerwca 2014 r. na adres biuro@kongresafrykanistyczny.pl. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Kongresu.

Opłatę kongresową w wysokości 250,00 zł należy wpłacić do 30 września 2014 r. na konto Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego:
PKO BP SA XIV O/Warszawa
76 1020 1156 0000 7802 0050 6345

W opłacie tej przewidziane jest wyżywienie podczas trwania Kongresu oraz materiały kongresowe.
W kolejnym komunikacie podamy szczegóły związane z możliwościami i standardami zakwaterowania.


B. ABSTRAKTY
Abstrakty prosimy przesłać do 15 września 2014 r. na adres: biuro@kongresafrykanistyczny.pl
Wytyczne redakcyjne będzie można wkrótce znaleźć na stronie Kongresu.
Materiały pokongresowe zostaną wydane w formie publikacji książkowej w roku  2015.


Komitet Organizacyjny
IV Kongresu Afrykanistów Polskich


POBIERZ KOMUNIKAT