VI Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

I KOMUNIKAT KONGRESOWY

Szanowni Państwo,

Jest mi bardzo miło przywitać się z Państwem w imieniu organizatorów VI Kongresu Afrykanistów Polskich.


VI Kongres Afrykanistów Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne oraz Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 21-23 maja 2020 r. Kongres został objęty honorowymi patronatami Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka oraz Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.

W swym założeniu Kongres jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, stąd też gorąco zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych problematyką afrykanistyczną reprezentujących różne dyscypliny badawcze. W zamierzeniu organizatorów najbliższy Kongres ma się również stać okazją do otwarcia naszego środowiska na badaczy spoza Polski, dlatego też przewidziane są również panele anglojęzyczne.


Informacje dotyczące VI Kongresu Afrykanistów Polskich będą Państwu udostępniane drogą elektroniczną. Adresy e-mail oraz strony internetowej Kongresu pozostają bez zmian: biuro@kongresafrykanistyczny.pl, www.kongresafrykanistyczny.pl, za co, korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Muzeum Miejskiemu w Żorach, które przekazało nam dostęp do istniejących narzędzi internetowych oraz udzieliło pomocy technicznej.  Aktualności i informacje kongresowe zamieszczane będą również na stronie Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Facebooku JCBA.

W najbliższym czasie w kolejnym komunikacie kongresowym prześlemy Państwu więcej szczegółów.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Afrykanistów Polskich.


POBIERZ KOMUNIKAT