V Kongres Afrykanistów Polskich

Normalne Większe Największe

Ex Africa semper aliquid novi

Wydawnictwo jest efektem spotkania polskich afrykanistów podczas III Kongresu Afrykanistów Polskich w Szczecinie w 2012 r. Książka jest dziełem zbiorowym autorów – specjalistów różnych dziedzin nauk humanistycznych. Są wśród nich zarówno wybitni badacze starszego pokolenia o uznanym dorobku naukowym, jak i młodzi adepci nauki. Ogółem na około 1012 stronach publikacji zamieszczone zostały 62 artykuły 59 autorów. W książce znajdują się streszczenia artykułów w języku angielskim. W recenzji wydawniczej prof. dr hab. R. Vorbrich pisze: Charakter książki dobrze odzwierciedla jego tytuł: „Ex Africa semper aliquid novi” („Zawsze coś nowego z Afryki”), będący cytatem z „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego. Książka stanowi bowiem przegląd najświeższych osiągnięć badawczych polskiego środowiska afrykanistycznego. Pokazuje ona różnorodność pól badawczych polskich historyków, antropologów oraz historyków sztuki, sięgających po tematy dotychczas mało eksploatowane lub wręcz zaniedbane, a odzwierciedlające najnowsze trendy światowej afrykanistyki. Swoistym leitmotivem tomu jest wymiana idei i „spotkanie światów” w kontekście afrykańskim.
Wydawnictwo otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2014 roku w kategorii „Wydawnictwa”.


 

INFORMACJE BIBLIOGRAFICZNE    

Ex Africa semper aliquid novi. Tom I
 
Wydawcy
Muzeum Miejskie w Żorach
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
 
Recenzent 
prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
 
Redakcja naukowa 
Jacek Łapott
Ewa Prądzyńska
 
Redakcja serii wydawniczej Polskie Poznawanie Świata
Lucjan Buchalik


ISSN 2392-0432
ISBN 978-83-941402-0-5 (dla całości)
ISBN 978-83-932947-7-0 (dla I tomu)


Cena detaliczna 30,00 zł
str. 298, oprawa twarda, format 24,5 x 16,5 cm


 Ex Africa semper aliquid novi. Tom II
 

                       

Wydawcy
Muzeum Miejskie w Żorach
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
 
Recenzent
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 
Redakcja naukowa 
Jacek Łapott
Marta Tobota
 
Redakcja serii wydawniczej Polskie Poznawanie Świata
Lucjan Buchalik
 
ISSN 2392-0432
ISBN 978-83-941402-0-5 (dla całości)
ISBN 978-83-932947-8-7 (dla II tomu)
 
Cena detaliczna 30,00 zł
str. 396, oprawa twarda, format 24,5 x 16,5 cm 
  


POBIERZ PEŁNY TEKST WYDAWNICTWA POKONGRESOWEGO t. IIEx Africa semper aliquid novi. Tom III
Kobiety w Afryce

      

 
Wydawcy
Muzeum Miejskie w Żorach
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
 
Recenzent
Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 
Redakcja naukowa
Arkadiusz Żukowski 
 
Redakcja serii wydawniczej Polskie Poznawanie Świata
Lucjan Buchalik
 
ISSN 2392-0432
ISBN 978-83-941402-0-5 (dla całości)
ISBN 978-83-932947-9-4 (dla III tomu)
 
Cena detaliczna 30,00 zł
str. 396, oprawa twarda, format 24,5 x 16,5 cm 
 POBIERZ PEŁNY TEKST WYDAWNICTWA POKONGRESOWEGO t. III
 Pozostałe wydawnictwa znaleźć można w zakładce „Archwium”.